Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

cis fit à Capitulo I Vesperárumi; tunc fit tantùm Commemoratio, et continuatur usque ad Com sine Lectione. . pletoriam sequentis diei, nisi - 6. Quandò non 'fit Officinin adsil aliqua concurrentia.".. de Beatâ Mariâ in Sabbato, V. De Festo Simplici.

propter Festum superioris gra

dûs occurrentis, nulla fit de 1. D Itus Festi Simplicis adhi- ipsâ Commemoratio.

Mbetur in Officio B. Mariæ T O VI. De Octavis. I in Sabbato, in Festis Sancto

1. Q Ctava nuncupatur series rum de quibus habentur reli: rum de quibus habentur reli. O dierum quibus continuaquiz minùs insignes ( modò für Officium alicujus Festi: ses lamen non sint de iis quibus dies Festum proximè sequentes ad libitum nomen imponitur, vocantur Dies intra' Octavam; qnæ è sacris Romæ aut aliàs ultima dicitur Dies Octava: cæmeteriis eruuntur ; de his $2. Octavae omnes ad tres or enim nullum unquam Offit dines revocantur. Ad primum cium, vel Commemorationem pertinerit Octavæ friam Festo. fieri licet); et in Festis in Cat Fam Annualium-majorum , scilendario designatis, hâc voce, licet, Paschæ, Pentecostes et Sunplex.

. .:) U11 Nataliy Domini, Intra Octavas 2. De his, ut de Semidapli- Paschæ et Penlecostes primum cibus, generalis regula est ea triduum est Duplex; ultimum nunquam transferri, sed fieri est Semiduplex. Utraque Octaipso die quo cadunt: quòd si va exeludit quælibet Festa, dies occupetur Festo gradu vel cujuscumque sint ritûs et digdignitate superiori, de Simplici nitatis : ultimum triduum Ocfil fantam Commemoratio, mo- tavæ Pentecostes admittit tando liceat, vel omnipo omit- tùm Commemorationes occurtitor. : ) ing !,! rentes..! !

3. Festum Simplex habet I 3. Intra Oclavam quoque Vesperas à Capitulo, et termit Natalis Domini, in primo trinatur ad Nonam. is,cis, duo non fit de ullo Festo, nequi

4. Officium Beatæ Mariæ fit dem Commemoratio, præterto ordine quo disponitur circa quam SS. Stephani, Joannis et finem Breviarii, in omnibus innocentium; ultirnum triSabbatis per annum, nisi oct duum admittit Duplicia et Comcurrat, Festum Semiduplex et memorationes occorrentes, ita saprà. Prætermittitur etiam in tamen at Officium Dominicæ fra Octavas quascumque in qui- intra Octavam in aliquo ex his buslibet Vigiliis et in Feriis diebus fiat. De quocumque auquæ excludunt Festa Simplicia. tern Festo , etiam. Annnali, in

5. Officium istud Anicipit fe tra Octavam hanc fiat; Vesperm htà sextâ à Capitulo Vesperat usque ad Capitulum exclusive tam, nisi hæc ipsa dies Festo dicuntur de Natali Domini. ** Demiduplici aut supra impedia! 4. Officium Octavarun Paslur: tunc enim fit Commemo- chæ et Pentecostes, cum ritu Tallo de Beatâ ad Vesperas, sibi proprio, terminatur ad Nopisi Officium Feria sextæ sit nam in Sabbato Festum sequenque ipsâ Beata Maria) et in te. Officium intra Octavam Nabymno Completorii dicitur Do talis Domini fit etiam ritu peblogia: Qui natus es. Hujus culiari';, ut ordinatur suo loco. us est simplex ; et propter De Dominica intra Octavam , si gnitatem Beatæ Virginis , cui, primo triduo, occurrat, nihil doet Simplici antecellit, de quo fit, sed ejus Officium ponitur

die trigesimâ Decembris; secùs rily Annuali celebrantur , scisi in ultimum triduum incidat, licet Assumptio bealæ Mariæ Dies quæ sequuntur Circum. Virginis, Patronii priinarii et cisionem usque ad Vigiliam titularis Ecclesiæ; deòque DoEpiphaniæ, eò quod ad hanc minicâ intra Octavas hujusmoOctavam censeantur pertinere, di occurrente, totum Officium nonnullis privilegiis Ostava fit de Octavâ cum Commemoz rum gaudent, ut nolatur in Bre. ratione Dominicæ non privileviario. Si Dininica occurrat his giatæ in utrisque · Vesperis et diebus , de eâ fil, Oficium die Láudibus et nonâ Lectione. secundá et orariâ. Jannarii . 6. Ad tertium ordinem perduntaxat. Si nulla occurrat Do- tinent Octavæ reliquorum Fesminica. Ohcium Dominicie torum Solemnium -majorum , inter Circumcisionem et Epi Octavam habentium , scilicet phaniain ponitur die quartâ Anniversarii Dedicationis, NaJanuarii.

.. tivitatis beatæ Mariæ, omnium 5. Ad secundum ordinem Sanctorum ; et si quod sit aliud pertinent Octavæ reliquorum Festum Solemne-majus quod Festorum, sive Anngalia sint; consueverit in aliquâ Ecclesiâ ut sunt ipsa dies Delicationis, cum Octa va celebrari, intra eas et Festa Mysteriorum quorum

Officium fit ritu Semiduplici. titulo quædam Ecclesiæ conse+ De Semiduplicibus intra eas occratæ sunt, ut Transfigniratio, currentibus fit Officium à CapiExalta'io Crucis, et similia; lulo in primis Vesperis, usque sive Solemnia-majora , ut suut ad Capitulum Vesperarum seubique in primis quatuor se- quentium exclusive. Duplex quentia , Annuntiatio Domi- verò, etiam translalum, si nęn'ca post Pascha occurrens, cesse sit, integrum babet OffEpiphania, Ascensio et Festum cium cum Commemoratione Corporis Christi. Quælibet dies Octavæ. De Dominicâ ifem inintra Oclavas est Semiduplex, tegrè fit Officium, ut solet fieri admillitque Duplicia - minora in Dominicâ. Dies octava habet occorrentia et suprà,et Duplicia- Officium Duplex-minus, ideómajora translala, non autem que admiltit Duplicia-majora Duplicia-minora translata , quæ et suprà. Cedit etiam Officio fiunt post, Octavam. De Semi Dominicæ communis, si Octa duplici et Simplici occurrente va sit de B. Mariâ aut de alio fit tantù on Commemoratio. De Sancto. Sed dies Octava Anni? Dominicâ occurrente intra has versarii Dedicationis, vel alteOclavas quæ in Breviario lo- rius Festi Domini, præstat Ofcum habent, fit Officium, ut ficio Dominicae, cujus in hac ordinalur suo loco. De Domi- occurrentiâ fit sola Commemonicis verò communibus quæ ratio. ' occuirint, 'vel intra Octavam 7. Si duæ Qotava simul ocipsius diei Dedicationis, vel earrant vel concurrant, et sint aliorum Mysteriorum in pro- ordine æquales, fiet Oficium priis Ecclesiis, sola, fit Comme de digniori, oum Commemora. moratio. Earun omnium dies tione alterius ; ubi aulem OctaOctava habet Officium Duplex. va peculiaris Festi alicujus Ecmajus, ideoque admittit tan- clesiæ concurrit cum Octava tàm Solemnia-minora et suprà paris ordinis et dignitatis in et Dominicas privilegiatas. Ėo- tolâ Dicecesi celebrala, Offidem ritu peraguntur etiam Oc- cium fit de posteriori cum Comtaræ Sanctoram quorum Festa memoratione prioris. '!

S. A Vesperis diei XV De- dûs inferioris fit sola Commecembris ad Natale Domini, et à moratio, dummodò pro SolemNocturno Feriæ quartæ Cine- nitate liceat. rum ad Dominican in Albis, 5. Sed imprimis notandum pihil fit de qualibet Octavà, est quòd Festa Doinini, beatæ ideoque Octavæ ante memora- Mariæ, omnium Sanctorum , tos dies nondum absolutæ , ter- SS. Angelorum, S. Joannisminandæ erunt vel ad Nonam Baptistä, S. Joseph , Ss. Aposdiei decimæ quintæ Decembris tolorum et Evangelistarum , (nisi sit ipsa dies Octava, de propter eorum diguitatem , nunquâ dicentur Vesperæ, cum com. quàm dimidiant Vesperas; et memoratione Adventûs per An- si quandò duo ex his Festis intiphonam 0), vel ad Comple- ter se concurrunt, Officium toriam Feriæ tertiæ post Quin- æquali gradu fit integrum de quagesimam, codem ritu ac ce digniori, et Commemoratio tan. teris diebus intra Octavam, et tùm de minùs digno. nihil ampliùs fiet de eâ : quod 6. Insuper, observandum est et observalur à Vigiliâ Peale- quòd si Festum in totâ Dioecesi costes ad Triuitatem.

celebratum concurrat cum Festo 9. Cùm transfertar Festum peculiari alicujus Ecclesiææquahabenz Octavam , non transfer- lis gradùs et dignitatis , Vespetur Octava , ità ut si Festum ræ sint de priori cum Commetransferatur ad diem sextam moralione alterius. Octaræ, postridiè fieri debeat 7. Dominica pariler nunde die septima; sequenti verò quam dimidiat Vesperas. Si die, de die octavà; et si ultra festum Duplex ex iis quæ in Oclavam transferatur, omitti Dominicâ celebrari licet, conter prorsùs Octava hoc anno. currat cum Dominicâ commuCAPUT IV.

ni, Vesperæ sunt deFesto,et fit soDe Concurrentiâ Officii. la Commenioratio Dominicæ. In 1. Oncurrere dicuntur Of-. Dominicis autem privilegialis ,

Uficia , quoties [I Vesperæ Vesperæ nulli Festo cedunt, nisi Officii desinentis , cum I Ves- sit Solemne-minus ct suprà. peris alterius Officii incipientis 8. Quandò dies Octava Paschæ simul forent recitandæ. Sed cum loventione Crucis concurquia id fieri non potest, unum rit, et dies Octava Corporis alteri cedal necesse est.

Christi cum Visitatione B. Ma. 2. lo concurrentiâ Officiorum riæ, Vesperæ dicuntur integræ hæc duo consideranda sunt, de utrâque Octavâ cum Comgradus et dignitas. Quodnam in- memoratione de sequenti , ter utrumque sit discrimen jam quamvis sint hæc Festa ejusdictum est suprà, Cap. III, dem gradûs et dignitatis; quia 2. 1, 2, 3 et 4.

Octavæ illæ ritu quasi Solemni 3. Festa concurrentia quæ celebrantur. De Annuali pariter sunt inter se æqualis gradùs et concurrente cum Epiphaniâ , dignitatis, dimidiant Vespe- Præsentatione, Annuntiatione, ras; id est Vesperæ dicuntur de Ascensione Domini, aut Festo præcedenti usque ad Capitulum Corporis Christi, fit sola Comexclusivé, et de sequenii à Ca-, nemoratio , sive in primis, sipitulo usque ad finem , cum ve in secundis Vesperis. Commemoralione præcedentis. 9. In Feriis privilegiatis ,

4. Si verò sint inæqualis gra- Vesperæ non sunt earum pridûs, Vesperæ integræ dicuntur vilegii participes, ideóque adde Festo superiori; et Festi gra- mittunt I Vesperas, etiam Festi

[ocr errors]

Semiduplicis , modò de eo pos- in Dominicâ privilegiatâ, aut in
tridiè fial Officium. Si enim ejus Festo superioris gradûs, trans-
Officio locus non detur , tunc fertur in proximam diem non
Vesperæ erunt Feriales, non impeditan Festo Semiduplici et
quòd Feria habeat 1 Vesperas, supra; vel etiam in diem intra
sed quia nunquam incipiendum Octavam secundi aut tertii or-
est Officium quod persequi non dinis, si propter occurrentiam
licet.

Festi cujus oclava decurrit, suo
CAPUT V.

die fieri non potuit. Si quæ De Occurrentiâ et Translatione commodè transferri nequeunt, Officii.

antici panda sunt. 1. Courrere dicuntur Officia 7. Officia diei Octavæ Epi

quæ in eamdem diem in- phaniæ, Ascensionis et omnium cidunt. Ex his umum aut alte- Sanctorum, quæ diversa sunt rum, vel transfertur, vel habet à Festorum ipsorum Officio, anCommemorationem, vel omni- ticipanda erunt ubicumque Fesno omittitur. Sequentia rem tum Annuale vel Solemne-maenucleabunt.

jis Patroni alicujus Ecclesiæ ip2. Si duo Festa eodem die sis diebus occurrens, à Clero vel occurrentia, sint diversi gra- à populo ipsarum Ecclesiarum důs, Officium fit de Festo supe- celebrari solet ; non verò proprioris gradûs, transfertur verò ter l'esta privatæ devotionis , Festum gradûs inferioris. Quòd aut fundationis quarumdam Sosi sint ejusdem gradús, Offi- dalitatum, quæ in aliam diem cium fit de digniori, et trans, transferenda sunt, nec debent fertur minus dignum. Nolan- publico et regulari Officio totius dum tamen nullum transferri Diæceseos anteferri. Festum , nisi sit Duplex-rninus 8. Dies octava secundi ordiet suprà.

nis, quæ ritu Duplici - majori 3. Officium Dominicæ nun celebratur , si incidat in Domiqnam transfertur; aliquando nicam privilegiatam, vel in tamen anticipatur una Domini Festum superioris grados, haca superabundans, ut dictum bet tantùm Commemorationem. est suprà , C. I, n. 11.

Similiter faciendum est pro die 4. Festa Annualia et Solem oclavâ terlii ordinis , in qualinia etiam minora, quæ suo die bet Dominicâ occurrente, irodo celebrari non possunt, transfe- Octava non sit de aliquo Fe to runtur in proximiorem diem Domini , ut suprà dictum est sequentem non impeditain Fes- Cap. III, Á VI, n.6. to Solemni et suprà. Excipienda 9. Festum Duplex-minus , tamen Annuntiatio et Incarna- quando occurrit in Dominica tio Domini, quæ Translala ex quâcumque, vel in Festo supemajori Hebdomadâ, celebratur rioris gradús , transfertur in Feria secundâ post Dominicam diem proximam non occupatam in Albis; et quodlibet Festum, festo Semidnplici et suprà, vel in eâ Feriâ occurrens, trans- etiam , si necesse sit, in diem ferlar.

intra Octavam tertii ordinis. 5. Annualia et Solemnia per 10. Semiduplex ut dictum totam Diocesim celebrata hoc est, Cap. III , BIV, nunquam gaudent privilegio, ut quodcum- transfertur; sed prætermittitur que Feslum peculiare alicujus occurrens in Annuali, aut in Ecclesiæ in eis occurrens trans- Solemnibus-majoribus Domini feratur.

quæ gaudent privilegiis Annua6. Duplex-majus occurrens lium, Epiphaniâ videlicet ,

Præsentatione, Annunliatione, inter se æquales, de iis fiet eu et Ascensione , aut in Festo ordine qno occurrunb in CalenCorporis Christi. De. Semidu- dacio. ,,!:. ' ; plici autem occurrente in aliis mi. CAPUT VI. . . Solemnibus-majoribus fit Com De Commemorationibus. memoratio, sed in Laudibus i. Uando aliquod Officium, tantùm ; idem dic de diebus in

propler concurrentiam tra Octavam tertii ordinis : in vel occurrentiam , alteri cedit, Solemnibus-majoribus et infra, plerumque, ut dictum est, non de iis fit Commemoratio is omnino omittitur,sed quemdam

11, Pariter, non transfertur in Officio ei præposito servat loFestom Simplex, sed occurrens cum , qui vulgò vocatur Memoin Annuali aut Solemni-majori ria seu Commemoratio. prorsùs omittitur; habet autem 2. Hæc Commemoratio fieri Commemorationem quando in- potest in utrisque Vesperis , in cidit in Solemne-minus et in- Officio Nocturno et in Laudifrá.

bus simul, vel tantùm in aliquâ 12. A Dominicâ Palmarum ex his Horis , prout patitur riad Dominicam in Albis, et à tus , dignitas aut privilegium .. Vigilia Pentecostes ad Domini, uniuscujusque Officii concurcam ss. Trinitatis, inclusive, rentis vel occurrentis... non fit de ullo Festo cujuscuma 5. Inter Commemorationes, que sit ritûs; sed Duplicia et aliæ sunt privilegiatæ , quæ supra transferuntur; de Semi- nunquam omittuntur, saltem duplicibus et Simplicibus , fit ex parte; aliæ quandoque præCommemoratio primo triduo termittuntur, ut jam dictam majoris Hebdomadæ et ultinio' est , Cap. V, n. 10 et seq. tridao Octavæ Pentecostes: præ- 4. Privilegiatæ sunt Comme termilluntur ea quæ in aliis ex morationes Annualium, Solem. his diebus occurrunt.

nium et Duplicium quorum-, 13. Si Festum S. Marci inci cumque, omnium Dominica dat in Dominicam communem, rum, et Feriarum majorum. ejus Ollicium fit in eâ Domini. Semper etiam facienda est Com cá, Litaniæ verò transferuntur memoralio cujusque diei intra in Feriam secundam sequen- Octavas secundi ordinis , dumtem. Si verò inciderit in Hebo modò non incidant in dies sudomadà Paschæ, Litaniæ fient prà exceptos, C. III, VI, n. 8; Feria secundâ post Doininicam et C. V, n. 12. in Albis, quocumque Festo in 5. In Annualibus ad utrasque E occurcente, et officium S. Vesperas fit Cominemoratio de Marci transferetur in primam Duplici-majore concurrente et dein vacanlem, juxta genera- suprà, de quâcumque Dominilem Rubricam.

câ, de Feriâ majore secundæ 14. Quandò secunda dies No- classis '(vide Cap. II, 0, 5), et, Fembris occurrit iņ Dominicã, de omni die intra Octavam priCommemoratio Defunctorum mi ordinis. Ad Officium Nocin Feriam secundam transfer, turnum, fit Commemoratio cutur, ut notatur in Breviario. juslibet Dominicæ , et Feriæ Omittuntur autem hoc anno majoris Homiliam habentis; de Commemorationes SS. Eusta, die Ootavå secundi aut tertii or

dinis, modò ejus Evangelium 15. Si plura Festa transfe- diversum sitab Evangelio Festi. Fantur, priús fit de superiori In Laudibus , præter Commevel grady vel dignitate; și sint morationes quæ factæ sunt in

chii et Naamatii.

« ZurückWeiter »