Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

to redempti estis , sed pre- R. Spiritus adjuvat infirtióso sánguine Agni imma- mitátem nostram : nam culáti Christi : * Dicant. quid orémus , sicut oporPs. 106. 1. Petr. 1. tet, nescímus ; sed * Ipse Sermo sancti Cæsárii Are- Spíritus postulat pro nobis

latensis Epíscopi. . gemitibus inenarrabílibus. Homil. 37. de Litan. Allelúia , allel. n. In die illa, Lectio ij.

dicit Dominus, effundam FCce, fratres dilectíssimi, super domum David, et suIn dies sancti et spiritales per habitatores Jerúsalem, adveniunt. In istis tribus Spíritum grátiæ et precum: diébus, quos regulariter in * Ipse Spíritus postulat pro toto mundo célebrat Ecclé- nobis gemitibus inenarrabísia , nullus se à sancto con- libus. Alleluia , allel. Rom. ventu subducat; quia per 8. Zach. 12. totum annum nobis pecca- Léctio sancti Evangélii setórum vulnera subrépunt. cundùm Joannem. In istis tribus diébus , fidé. Lectio iij. Cap. 16. liter ad Ecclésiam currá- JN illo témpore; Dixit Je mus, et contríto corde,vel I sus discípulis suis: Amen, humiliáto corpore , Deimi- amen dico vobis : Si quid sericórdiam deprecémur; petieritis Patrem in nómiut ómnium peccatórum ne meo, dabit vobis. Et ré. nostrórum vulnera, isto tri- liqua. duáno compunctiónis me- Homília sancti Augustini dicamento, ad sanitátem

Epíscopi. prístinam revocemus. Con- In Joan. Tract, 102.n, I et2. vivióla nobis etiam quadra. Jam dictum est in supégesiináli órdine præparé- J rióribus hujus Dominici mus, et magis, legendo , et sermónis pártibus, propter psallendo , vel orando, ani- eos qui nonnulla petunt à mábus nostris spiritales épu- Patre in Christi nomine, las , quàm corporales deli- nec accípiunt, non peti in cias requiramus. Audíte nómine Salvatóris quidquid ergo me, fratres , rogan- pétitur contra ratiónem satem : audíte paternâ pietáte sútis. Non enim sonum lit. admonentem, ut vobis De- terárum ac syllabárum, sed us, et in hoc século sani- quod sonus ipse significat, tátem corporum , ubertá- et quod eo sono rectè ac ve: tem frúctuum , et pecca- ráciter intelligitur, hoc actórum indulgentiam trí- cipiendus est dícere, cùm buat, et in futuro ad æter. dicit , In nómine meo. Unna præmia feliciter perve- de qui hoc sentit de Chrinire concédat,

sto , quod non est de únice

Dei Filio sentiendum , non luntátem timéntium se fapetit in ejus nómine, etiam- ciet Dóminus, et deprecasi non táceat litteris ac syl- tiónem eorum exáudiet: * labis Christum ; quóniam Pétite. Glória Patri. * Péin ejus nómine petit , quem tite. Joan. 16. Ps. 144. cógitat cùm petit. Qui verò - Te Deum. quod est de illo sentiendum V. Sacerd. Exaltábo te,' sentit, ipse in ejus vómine Dómine , quóniam suscepipetit; et accipit quod petit, sti me; R. Nec delectasti si non contra suam salutem inimícos meos super me. sempiternam petit. Accipit Ps. 29.. autem , quando debet accí- AD LAUDES. pere. Quædam enim non Psalmi ut in Psalterio, 10. negantur; sed ut congruo Ant. ut in Dominica II. dentur témpore, differun- post Pascha , 357. : tur. Usque modo, inquit, Capitulum. 1. Joan.3. ? non petistis quidquam in nAríssimi, si cor nostrum nómine meo: pétite , et ac unon reprehénderit nos, cipiétis , ut gaudium ves- fidúciam habémus ad Detrum sit plenum. Hoc quod um : et quidquid petiéridicit gaudium plenum, pro- mus, accipiémus ab eo; quófectò non carnále, sed spi- niam mandáta ejus custodíritále gaudium est; et quan- mus, et ea quæ sunt plácita do tantum erit, ut aliquid coram eo fácimus. ei jam non sit addendum, Hymnus , Aurora, 339. procul dubio tunc erit ple- vi Desidérium páupenum. Quidquid ergo péti- rum exaudivit Dóminus : tur quod pertineat ad hoc R. Præparatiónem cordis gaudium consequendum, eórum audívit auris tua. hoc est in nomine Christi Ps. 9. petendum , si divínam in- . Ad Benedictus. Ant. 1.D. telligimus grátiam, si verè Amen, amen dico vobis ; si beátam poscimus vitam. quid petiéritis Patrem in Quidquid autem áliud pé- nomine meo, dabit vobis. titur, nihil pétitur ; non Alleluia. Joan. 16. quia nulla omnino res est, . Oratio. sed quia in tantæ rei com- DEus , à quo bona cuncta paratióne quidquid aliud 2ūti2ti2m2/§2§2\2\2\ărâmăti concupiscitur, nihil est. supplícibus tuis , ut cogité

R. Usque modò non-pe- mus, te inspirante , quæ rectistis quidquam in nomine ta sunt , et, te gubernante, meo : * Pétite, et accipiétis, eadem faciamus; Per Dóut gaudium vestrum sit ple- minum.. num. Alleluia , allel. V. Vo AD HORAS, ut in

Psalt. Ant. ut in Feriis . De Festo autem Simplici Temp. Paschalis , 340. occurrente fiet tantùm Com

AD VESPERAS. mem] Psalmi ut in Psalterio, 25. Ad Noct. Ps. Confitémi.

Ant. ut suprà in Domini- ni, 33. Vocávit , 34. Misit · ea in Albis , 337.

Dóminus, 34. . Capitulum. 1. Joan. 5. De Epístola prima beáti:

Réditis in nomine Fíli Petri Apostoli. u Dei : et hæc est fidúcia Lectio ;. Cap. I. | quam habémus ad eum ,' CUccincti lumbos mentis quia quodcumque petiéri- s vestræ, sóbrii perfecte mus secundùm voluntátem sperate in eam quæ offertur ejus, audit nos. Et scimus vobis grátiam in revelatióquia audit nos, quidquid nem Jesu Christi:quasi filii petiérimus : scimus quó- obediéntiæ, non configurati niam habémus petitiónes prióribus ignorantiæ vestræ quas postulámus ab eo. desidériis ; sed secundùm

Hymnus, Forti, 341. eum , qui vocávit vos, Sanc

♡. Oculi Dómini super tum, et ipsi in omni conjustos, R. Et aures ejus in versatióne sancti sitis; quópreces eórum. Ps. 33. niam scriptum est : Sancti

Ad Magnífic. Ant. 4. E. eritis, quóniam ego sanctus In nomine meo petétis, et sum. Et si Patrem invocátis non dico vobis quia ego ro- eum qui sine acceptióne gábo Patrem de vobis : ipse personarum júdicat secunenim Pater amat vos , quia dum uniuscujusque opus , vos me amastis, et credidis- in timóre incolátûs vestri tis quia ego à Deo exívi. témpore conversámini. Allel. Joan. 16.

R. Consurge , Dómine Orat, , ut suprà ad Laud. Deus, in réquiem tuam , tu FERIA SECUNDA et arca fortitúdinis tuæ. Al

IN ROGATIONIBUS. leluia : * Dómine Deus, ne

Hoc triduo, si occurrat avérteris fáciem Christi tui. Festum Duplex vel Semidu- Alleluia , allelúja. V. Pater, plex, de eo fietOfficium cum venit hora ; clarífica Fílium Comm. Ferice ad Officium tuum , ut Filius tuus clarifiNocturnum et ad Laudes cet te: * Dómine. 2. Paral. tantiim. Tuncque prima 6. Joan. 17. Lectió erit de Scriptura oc- : Lectio ij. curr. duabus in unam junc- Scientes quòd non cor, tis : secunda Lectio erit de o ruptibilibus , auro Festo : tertia denique de argento, redempti estis Evangelio et Homilia Feo vana vestra conversation riæ.

paternæ traditionis , sed

pretioso sánguine quasi Ag- vestrûm habébit amicum, ni immaculăti Christi, et et ibit ad illum médiâ nocte, incontamináti ; præcógniti et dicet illi: Amíce, cómquidem ante mundi consti- moda mihi tres panes ? Et tutiónem , manifestáti au- réliqua. tem novissimis temporibus Homília sancti Augustini propter vos qui per ipsum

Epíscopi. fideles estis in Deo qui sus-, citávit eum à mórtuis et Ep. 130. quæ est ad Prodedit ei glóriam, ut fides bam , n. 16, 18, 19 et 20. vestra et spes esset in Deo. Ui novit bona data dare Animas vestras castificantes filiis suis, pétere nos et in obedientia caritátis, in quærere et pulsáre compelfraternitátis amóre, símpli- lit. Quod quare fáciat, qui ci ex corde ínvicem dilígite novit quid nobis necessáattentiùs; renáti non ex sé- rium sit, priusquam petámine corruptibili, sed in- mus ab eo , movére áni. corruptibili, per verbum mum potest, nisi intelligaDei vivi et permanentis in mus quòd Dóminus et Deus æternum. Quia omnis caro noster non voluntatem nos. ut foenum, et omnis glória tram sibi velit innotescere, ejus tanquam flos foni : quam non potest ignorare; exáruit fænum, et flos ejus sed exercéri in orationibus décidit; verbum autem Dó. desiderium nostrum , quo mini manet in æternum. possímus capere quod præHoc est autem verbum parat dare. Illud enim valde quod evangelizátum est in magnum est; sed nos ad ca: vos.

piendum parvi et angusti R. Super coelos, Deus, et sumus. Ideò nobis dícitur: super omnem terram gló- Dilatámini. Tantò quippe ria tua. Alleluia ; * Ut libe- illud sumémus capáciùs, rentur dilecti tui. Alleluia, quantò id et fidéliùs crédiallelúja. V. Ego te clarificá- mus, et sperámus firmius, vi super terram: manifestá- et desiderámus ardentiùs. vi nomen tuum hominibus; In ipsa ergo fide, et spe, et * Ut liberentur dilecti tui. caritáte continuato desideAlleluia , alleluia. Ps. 107. rio semper orámus. Ac per Joan. 17.

hoc, et quod ait Apostolus, Léctio sancti Evangélii se

Sine intermissione oráte : cundùm Lucam.

quid est áliud quàm beátam

vitam quæ nulla nisi æterna Lectio iij. Cap. II. est, ab eo qui eam solus daIN illo témpore; Ait Jesus re potest, sine intermissione

ad discípulos suos : Quis desideráre? Semper ergo hanc à Dómino Deo desi, Pulsáte, et aperiétur vobis. derémus ; et orámus sem- Alleluia , alleluia. V. Inper. Sed ídeò ab áliis curis vocábitis et orábitis me, et atque negotiis, quibus ip- ego exáudiam vos : quæsum desidérium quodám-' rétis me, et inveniétis : modò tepescit , certis horis * Pulsáte. Glória Patri. ad negotium orandi men- * Pulsáte. Luc. 11. Jerem. tem revocámus, verbis ora. 29.. tiónis nosipsos admonentes, "Non dicitur Te Deum. in id quod desideramus in- Reliqua ut in Feriis Temténdere; ne quod tepéscere poris Paschalis, suprà , coeperat, omníno frigescat; 339. exceptis quæ sequunet pénitùs extinguatur, nisi tur. crébriùs inflammétur. Quæ Ad Benedict. Ant. 7. d. cùm ita sint, étiam cùm diu Quis ex vobis patrem peoráre vacat , id est, cùm tit panem, numquid lápiália bonárum et necessaria. dem dabit illi?" Alleluia. rum actionum non impe- Luc. 11. diuntur officia , quamvis et

Oratio. in eis , ut dixi , desiderio illo semper orandum sit,

PRæsta , quæsumus, om

P

Inípotens Deus, ut qui in non est ímprobum nec inútile. Neque enim , ut non

afflictióne nostra de tua nulli putant, hoc est oráre Pa

pietáte confidimus, contra in múltiloquio, si diútiùs

adversa ómnia tuâ semper orétur. Aliud est sermo

protectióne muniámur ; multus , áliud diuturnus

Per Dóminum. affectus. Absit ab oratióne

Et dicitur ad Horas diei. multa locutio ; sed non de

Ad Magnific. Ant. 1. D. sit multa precátio , si fer

Si vos, cùm sitis mali, nosvens perseverat inténtio.

tis bona data dare filiis vesNam multùm foqui est in

tris; quantò magis Pater orando rem necessáriam

vester de coelo dabit Spirisupérfluis ágere verbis :

tum bonum petentibus se! multùm autem precári est

Alleluia. Luc. 11. ad eum quem precámur,

Oratio. diuturnâ et piâ cordis exci D Eus, à quo bona cuncta tatióne pulsáre. Nam ple procédunt: largire suprumquè hoc negotium plus plíciħus tuis, ut cogitémus, gemîtibus quàm sermóni- te inspirante, quæ recta bus agitur, plùs fletu quàm sunt; et, te gubernante: affátu.

éadem faciamus; Per R. Pétite, et dábitur vo-' minuni. his: quærite; et inveniétis :*

« ZurückWeiter »