Abbildungen der Seite
PDF

EBROICENSE,

ILLUSTRISSIMI ET REVEREND. IN CHRISTO PATRIS

DD. LUDOVICI CAROLI

DE SALMON DU GHATELLIER,

EBROICENSIS EPISCOPI etc. AUCTORITATE
denao fdifum et auc'um.

PARS HIEMALIS.

[graphic][merged small][ocr errors]

A,VVWVVWVVVVWWWVVWVW^\iWVVVWVVW vwvwwwvwvwwv vvwwwwwww

DE SALMON DU CHATELLIER,

DEI MISERATIONE , ET S. SKDIS APOSTOLICS: GBATIA ,

EPISCOPUS EBROICENSIS,

COMES ET PAR TRANCI^,

CLERO ERROICENSI

SALUTEM ET BENEDICTIOJNEM IN CHRISTO JESU.

"ASCEXDO gregi nostro \ix admotis, dilectissimi Fralres, pro nostra in Deum quantulacumque pietate, ccclesiarum dioecesis nostrse sollicitudine et amantissima in vos eifusa dilectione, sacrae lilurgiae rimas obdnccre, diserepantiam tollere, nitorem promovere onus nobis fuit et animus. Penitus efiluxerat vetus editio, nobiles nec ingratae ex priscis Rothomagensi etLexoviensiecclesiisdecisaeregiones apostolica dispositione huic Ebroicensi accreverant, undequaque illata varietas, et unitas exoptata. Providae summi Dei benignitati confjdentes, disparem cultus nostri rationem non antc ad Ecclesias matris usum revocare proposuimus quam minoribus impensis majorique facilitate id fieri daretur.Cum vero in diesmagisurgeatlibrorum maximc choralium et Breviarri defectus, conceptam mentem ad elfectum transirc necesse fuit.EditoProcessionali, Breviarioimprimismanum admovimus, ut ad illius emendationem, caeteroquin levissiinam, faciliuscaetera componerentur. Quarum quidem mutationum rationem sicut et in promptuest, ita et breviter significabimus.

Annualis minoris tilulum in Parisiensi dicecesi iissolemnibus adlcriptam quiannualium privilegiis gaudent et octavam secundar. ctassis habent, ad tollendam omnem in rubricis ambiguitatem, admisimus. S. Matthiae festum eo quo cadit die, etiam in Quadragesima celebrandum esse satius visum est, unde feriae quadragesimalcs quae, ex Rubricis, orani officio nisi apud populum festivato praevalebant, duplici majori qualicumque in futurura cedent. Ecclesiae romanae, cui concordare operae pretium est, vestigiis adhaerentes suisdiebus quaedam festa restiluimus, S. Joseph decirho nono Martii, SS. Joachim et Annae vigesimo sexto Julii, S. Matthaeus vigesimo primo Septembris, SS. Angelorum custodum secundo Octobris, et S. Franrisci Xaverii tertio Decembris.

Dilatatis etiam dicecesis nostrae iinibus, patere dcbuit fiuitimis liB a.

[graphic][ocr errors][graphic][ocr errors]
« ZurückWeiter »