Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ipse totius Mundi olim suisset Architectus. Diffregit ille Vitreos istos Cœlorum Orbes, quos Veterum insomnia compegere, ex Materiæ Catibulis jgnotam emit Formarum Turbam, & elementuni Ignis penitus extinxit, imo totam tam dilucide depinxit Rerum universitatem, ut nulla jam Qualitas relicta sit occulta. Inter Mundi Arlflotelici Angustias & Mænia Chrystallina diutius coarctari dedignatur Philosophus, juvat undique Superiores Cœlorum Tractus explorare, novosque soles, & Mundos inter Sydera latentes detegere; juvat immensas hasceÆtheris plagasOrbibuserraticis passim interspersas, Terrasque per Viam Lacteam undequaque disjacentes intueri, & Machinæ totius Molem rectius metiri, Machinæ jam tandem dignæ, ubi Philosophorum Animi expatientur, Deo dignæ Opifice.

Nee solum in Cœlis Orbes novos, fed si in Tellurem despiciatur, diversa Animantium Genera hodierna patefacit Philosophia, dum Perspicilli Ope Oculoriim Acies intenditur, & obvios fe produnt minutissimarum Rerum partus, dum curioso intuitu animatas conspicimus Materiæ Particulas, & Reptiles miramur Atomorum viventium acervos: Usque adeo vel Oculi acriores fiunt Neotericorum Artibus, & Opus, quod unum ex omnibus optimum voluit Natura, emendatur & perficiatur. Non jam barbaras Peripateticorum voces & obscuriores Scholarum Terminos tanquam Oraculi Ambages inepte veneramur, fed ipsa Sensuum Dictamina consulirous, & Machinis nuper inventis Tormentum quoddam Naturæ admovemus quibus cogitur Arcana sua abditissimasque Vires Palam confiteri.

His adjuti Instruments etiam Ætherem, quem omnibus indulsit Naturæ Benignitas, nos potentiori Arte quoties libet Animalibus negamus. Pneuma

ticoque

ticoque carceri inclusis commune Auræ Ætheriac Consortium interdicimus: Ut juvat irritos pulmonum conatus intueri, Vitam exhaurire, & Spiritum ipsum ingenioso quodam Furto surripere! Ubi nihil adeo tutum est, adeo Animæ suæ tenax, quod non paulatim effrigescat, & nullo accepto Vulnere concidat Cadaver. Divinum hoc quidem artis opus, & Autore suo non indignum, qui Vitæ, Moribus, & Argumentorum Pondere Gentem nostram & novam tam eximie cohonestavit Philosophiam, qui hinc certe meruit ut Aeris sui Beneficio nunquam destitueretur, & qui cætera Animalia toties Vita ipoliavit, suam nunquam exhalaret.

Non hisce quidem Auxiliis innixus, suam contexuit Philosophiam Aristoteles, qui omnes ex seipso eruit Artium & Scientiarium Reguias, & nihil intactum nihil illibatum reliquit præter ipsam Veritatem: Si ideo in Euripum, quoniam illius naturam non satis habuit exploratam, sese præcipitem immerserit eadem, quidem Ratione adduci potuit, ut in ipso Philosophiæ suæ Limine Mortem sibi conscisceret, & optimo quidem jure dubitare liciat in quo Elemento præter cætera potius debuerit periifle.

Quin ubi inter Euripi Fluctus actum est de Aristotele, nova tandem succrevit Peripatc pejor, quæ Philosophiam tanta Verborum caligine involutam posteris reliquit, ut hoc solum obstet, quo minus omnium Risu & Dicteriis excipiatur, quoniam a paucislimis intelligitur. Inveniuntur autem qui inter has Commentariorum sarcinas, quibus hæc Blateronum Soboles Mundum oneravit, Operæ Pretium ducunt Ætatem terere, qui divinos hos Literarum Thesauros volvunt denuo, revolvuntque, nee unquam prodeunt, nee Studiis fe unquam abripiunt, nisi ut ostendant quanto Labore bore opus est ut erudiamur desipere: Num quod cnim potest Spectaculum pulchrius exhiberi, quam ut pugiles hujusmodi sagaces inter se digladiantes intueamur? Hie Propositionibus & Syllogisinis armatus ilium similiter armatum aggreditur: Uterque Vervex indignatur, pendet, Avidus Victoriæ, quæ non tantilli est, utri accenseatur, uterque (quod unum potest) in alterum Barbarismos pro virili ejaculatur, irretiunt sesc tandem ineptiis, & cum neuter videt quomodo se expediat, Receptui canitur, & consumptis utrinque Armis, utrinque visum est demum conticescere.

Hue usque Academici, nee ultra progreditur Antiquorum Philosophia. Ineptam ideo hanc Commentatorum Turbam si Bibliothesis & Catenis in Æternum damnemus alligandum, ubi Vermium & Tinearum fiant Pabula, & ab omni Lectorum inspectu liberi placide exolescant.

Joseph Addison.

[graphic][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

(^ENTLEMEN of the University, how long, shall we slavishly tread in the Steps of the Ancients, and be afraid of being wiser than our Ancestors ? How long shall we religiously worship the Triflings of Antiquity, as some do Old Wives Stories? It is indeed shamesul, when we survey the great Ornament of the present Age f, to transfer our Applauses to the Ancients, and to take Pains to search into Ages past for Persons deserving of Panegyric.

The ancient Philosophy has had more allowed, than it could reasonably pretend to. How often has Sheldon's Theatre rung with Encomia on

• Translated by Richard Kawli/isim, LL. D. and F.R.S. of Sr. John's Coll. Oxtm. t Sir If*ac Nevfti*.

the

the Stagyrite, Who, greater than his own Alexander, has long, un-opposed, triumphed in our School-Desks, and had the whole World for his Pupils. At length arose Cartesius, a happier Genius, who has bravely asserted the Truth against the united Force of all Opposers, and has brought on the Stage a new Method of Philosophizing. But shall we stigmatize with the Name of Novelty that Philosophy, which, tho' but lately revived, is more ancient than the Paripatetic, and as old as the Matter frem whence it is derived. A great Man indeed He was, and the only one we envy France. He solved the Dissiculties of the Universe almost as well as if he had been its Architect. He destroyed those Orbs of Glass, which the Whims of Antiquity had sixed above, brought to Light that Troop of Forms till then unknown, and has almost extinguished the Element of Fire; nay, he with so much Clearness traced out the whole Mass of Matter, as to leave no occult Quality untouched. This Philosopher scorned to be any longer bounded within the Streights and Crystalline Walls of an Arijlotelk World; No, his Delight is to search the Regions above, to discover new Suns, and new Worlds, which lay hid amongst the Stars; his Satisfaction is to view that large Kingdom of Air amidst the unfixed Stars, and Lands that pass the Milky-Way, and more accurately measure this vast Machine, a Machine fit for Mankind to philosophize on, and worthy of the Deity, who first framed it.

Here we have not only new Heavens opened to us, but we look down on our Earth; this Philosophy affords us several Kinds of Animals, where, by the Help of the Microscope, our Eyes are so far assisted, that we jr.aydUem the Productions of

the

« ZurückWeiter »