Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM

QUI

AB ÆVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT ;

RECUSIO CHRONOLOGICA VONIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA

ECCLESIÆ SÆCULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANL'SCRIPTIS COLLATAS,

PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA ;
OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOR EV

DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ;
OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUS INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR; ALTERO
SCRIPTURÆ SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM

SCRIPTURÆ TEXTUS COMMENTATI SINT.
El ITIO ACCURATISSIMA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA , SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDITAS
CHARTÆ QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RGCUSORUM TUM VARIETAS
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII EXIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEICENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM,
PRIMUM AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES ÆTATES,

LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COA DUNATORUM.

SERIES PRIMA,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIA LATINA

A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM.

Accurante J.-P. Migne,
BIBLIOTEECE GLBRI UNIVBRSE,

SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICE RAMOS EDITORE

PATROLOGIÆ TOMUS XXXV.

S, AURELII AUGUSTINI TOMUS TERTIUS (PARS ALTERA.)

[ocr errors]

o'

PARISIIS EXCUSUS, VENIT APUD EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM VULGO D'ENFER NOMINATAM,

SEU PETIT-MONTROUGE.

1815

[blocks in formation]
[blocks in formation]

VENIT APUD EDITOREM IN VICO DICTO MONTROUGE, JUXTA PORTAM INFERNI,

GALLICE : PRÈS LA BARRIÈRE D'ENFER.

1841.

ELENCHUS OPERUM

QUÆ IN HOC TERTIO TOMO CONTINENTUR.

IN II PARTE.

QUÆSTIONUM EVANGELIORUM LIBRI II.
QUÆSTIONUN SEPTEMDECIM IN EVANGELIUM SECUNDUN MATTHÆUN LIBER UNUS.
IN JOANNIS EVANGELIUM TRACTATUS CXXIV.
IN EPISTOLAM JOANNIS AD PARTHOS TRACTATUS X.
EXPOSITIO QUARUMDAN PROPOSITIONUM EX EPISTOLA AD ROMANOS, LIBER UNUS.
EPISTOLA AD ROMANOS INCHOATA EXPOSITIO.
EXPOSITIO AD GALATAS, LIBER UNUS.

1321 1365 1379 1977 2063 2087 2105

CONTENTA IN APPENDICE.

DE MIRABILIBUS SACRA SCRIPTURB LIBRI IIS.
DE BENEDICTIONIBUS PATRIARCHÆ JACOB.
QUESTIONES VETERIS ET Novi TESTAMENTI
n B. JOANNIS APOCALYPSIN EXPOSITIO.

2149 2199 2213 9417

KX TYPIS CATHOLICIS MIGNB , IN VICO DICTO MONTROUGB,
Juxta portam Inferni Parisiorum, Gallice: près la barrière d'Enfer de Paris.

HIPPONENSIS EPISCOPI

QUÆSTIONUM EVANGELIORUM

LIBRI DUO (a),

De subsequente opere vide librum 2, cap. 12, Retractationum, col. 634, a verbis, Sunt quædam expositiones, usque ad col. 635 verbis, Non ita scriptum est. M.

Prologus.

Hoc opus non ita scriptum est, ac si Evangelium exponendum cx ordine susceplum esset a nobis : sed pro arbitrio el lempore consulentis, cum quo legeba tar, si quid ei videbatur obscurum. Ideoque multa, et fortassis obscuriora prætermissa sunt; quia jam ca noverat, qui ea quæ nondum noverat, inquirebat, nec leneri volebat:festinationem suam in iis quæ antea jam sic acceperat, ut etiam assiduitale audiendi alque traclandi, memorix stabiliter firmeque mandaret. Nonnulla etiam bic non codem ordine inveniuntur exposila, quo in Evangelio narrala sunt; quoniam quædam festinatione dilata, cum tempus daretur, retractabanlur, et eo loco scribebantur, qui vacuus in ordine jam expositarum rerum subsequebatur. Quod posteaquam comperi, ne quis fortc quærens aliquid legere in hoc opere, quod eum in Evangelio movisset et ad quærendum excitasset, tädio perturbati ordinis offenderetur quandoquidem ea quze carptim, ut poterant, diciabantur, in unum collecta et contexta cognovi); feci ot ad ordinem numerorum præscriptis litulis, quod caique opus esset, facile investigarel.

TITULI QUÆSTIONUM LIBRI PRD
IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM (6).
1. Quod ait, Nemo novit Filium nisi Pater.

Quod discipuli Domini cæperunt vellere spicas, et

manducare.

De lino fumigante.
IV. De caco et muto.
V. Quod ail, Et si ego in Beelzebub ejicio dæmones.
V. Quod ait, Progenies viperarum.
vu. Quod ait, sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tri-

bus diebus et tribus noctibus.
VW. Quod ait, Cum Spiritus immundus exierit ab ho-

mine.
IX. De fructu centeno, sexageno, et triceno.
X. Quod ait, colligite primo zizania.

XI. De grano sinapis quod majns fit omnibns oleribus. XI. De fermento quod accepit mulier, et abscondit in

farinae satis tribus. XII. De thesauro in agro abscondito. XIV. Quod dixerunt Judæi, Unde huic sapientia hæc

et virtus ? XV. Quod ambulavit in mari ad discipulos. XVI. Quid sit, munus quodcumque est ex me, libi pro

deril. XVII.

Quod ait, Omnis plantatio quam non plantavil Pa

ler meus, eradicabitur. XVIII. De puero Centurionis et filia Chananææ mulieris. XIX. Quid significent muti, et cæci, et surdi, et claudi,

qui curandi oblati sunt Domino. XX. Quod ail, Facto vespere dicitis, Serenum erit ; ru

bicundum est enim cælum. XXI. Quod ait, Elias quidem venturus est, et restituct

omnia. XXII. De illo qui sæpe cadebat in ignem et aliquando in

aquam. XXIU. Quod ait, Ergo liberi sunt filii, cum tributum exi

geretur. XXIV. Quod ait, qui autem scandalizaverit unum ex pu

sillis istis. XXV. Quod oblatus est ei debilor decem millium talen

torun. XXVI. De divite qui non intrat in regnum Dei. XXVII. Quod duobus seorsum discipulis se passurum in

dicat. XXVIII. Quod cum Jericho egrederetur, duos cæcos illu

minat. XXIX. Quod ait discipulis, dicetis monti huic, Tolle et

jacta te in mare. XXX. Quod ait, Et qui ceciderit super tapiden istum,

confringetur. XXXI. De homine rege qui fecit nuptias filio suo. XXXII. De septem fratribus qui unam uxorem habueXXXII. Quid sit quod ait, Tota lex pendet in his duobus

præceptis. XXXIV. Quod ait, Quid enim majus est, aurum, an lem

plum quod sanctificat aurum? XXXV. Quod ait, Excolanies culicem, camelum autem

glutientes. XXXVI. Quod ait, quoties volui congregare filios tuos sicul

gallina? XXXVI. Quod ait, Orate ne fiat fuga vestra hieme vel sab

bato.

II.

runt.

[ocr errors]

ADMOXITIO PP. BENEDICTINORUM.

Quæstionum Evangeliorum libri duo emendatı sunt ad Mss. Victorinos duos, ad Sorbonicum, Vaticanum, Michaelinum Cisterciensem, Arnulfensen, Corbeiensem qui annos fere 000 præfert : ad lectiones variantes Lovaniensium ex tribus qualuorye codicibus : ad editos etiam Rat. Am. Er. et Lov.

Comparavimus præterea eas omnes editiones initio Retr. et Confess. t. 1, memoratas. M. (a) Scripti versus Christi annum 400. Horum librorum ætatem colligimus non modo ex Retractationum serie, ubi locum habent inier opuscula circiter annum Christi 400 edila ; sed etiam ex illis augustini verbis, lib. 2, quæst. 13: « Jam cla« rilicata, inquit, Ecclesia et liberato populo Gentium a dominatione dæmoniorum, in abditis agunt sacrilegos ritus suos

qui Christo credere noluerunt. » Quæ profecto verba significant id temporis non licuisse palam colere idola : quam in rem leges anno 399 dedit imperator Honorius.

(n) Quæstionum titulos ab Erasmo et lovaniensibus immerito rejectos huc revocamus ex Mss. et antiquioribus editis. SANCT. AUGUST. III.

(Quarante-deux.)

« ZurückWeiter »