Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

verô domni Adriani Papae IV, anno 3. (Autour du médaillon se trouvent ces mots: Oculi mei semper ad Dominum.)

Adrianus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guicardo Pontiniacensi abbati salutem et apostolicam benedictionem. Quae rationabiliter ab aliquibus personis ecclesiasticis et pro ecclesiarum utilitate facta esse noscuntur, ne in posterum temeritate aliquâ immutentur, Apostolicae Sedis debent munimine confirmari. Eapropter, dilecte in Domino fili, commutationem grangiae de S. Polcaro, quam cum nobili viro G. comite Nivern. fecisse dinosceris, auctoritate apostolicâ confirmamus et confirjnationem ipsam ratam futuris temporibus decernimus permanere. Nulli ergô hominum liceat etc. Datum Romae apud S. Petrum 2 idus januarii.

ALEXANDRE III.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Wiscardo Pontiniacensi abbati ejusque fratribus tam praesentibus quam futuris monasticam vitam professis in perpetuum. Quotiès illud à nobis petitur, quod religioni et honestati noscitur convenire, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et monaslerium Pontiniaçense, in quo divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostrâ protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundùm Dei timorem et B. Benedicti regulam in ipso monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur : praetereà quascumque possessjones, quaecumque bona idem monasterium inprsesentiarum juste et canonicé possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fideliiun, seu aliis justis moilis, praestante Domino , poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illiliata permaneant; in quitus haec propriis duximus exprimenda vocabufis : grangiam de Bunione cum omnibus pertinentiis suis; grangiam de S. Porcaria cum omnibus pertinentiis suis; quiequid liabeîis in terrâ quae communia dicitur; grangiam Acrimontis cum omnibus pertinentiis suis; grangiam Villaris Sicci cum omnibus pertinentiis suis; grangiam Creciaci cum omnibus pertinentiis suis; grangiam Clialliaci cum omnibus pertinentiis suis; grangiam de Burs cum omnibus pertinentiis suis; quiequid liabetis in toto nemore Otae; domum de Saveiâ cum omnibus pertinentiis suis; domum de Campo Reperto cum" omnibus pertinentiis suis; domum de Revisiaco cum omnibus pertinentiis suis; domum de Fulgeriis cum omnibus pertinentiis suis; domum de Cableiâ cum omnibus pertinentiis suis; domum de Agliscolis cum omnibus pertinentiis suis; domum Autisiodori cum omnibus pertinentiis suis. Sané novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium decimas à vobis nullus praesumat exigere. Prohibemus quoque ut nulli fratrum vestrorum, post factam in eodem loco professionem, aliquà levitate, sine prioris vel abbatis sui licentiâ, fas sit de claustro discedere, discedentem verô abaque communium litterarum cautione, nullus audeat retinere. Decernimus ergô ut nulli omnino hominum liceat praefatum monasterium temeré perturbare, etc. Datum Anagniœ per manum Hermanni s. rom. eoclesiae sobdiaconi et domni Papœ notarii, lt kal. martii, indict. VIII, anoo incarnat. dominicaellB!), pontificatûs vero domni AlexandriPapaa III, anno primo. (On lit autour du médaillon : Vias tuas Domine demonstra mibi.)

Aiexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guarino abbati et fratribittfpontiniacensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem praebere consensum; et vota quae a rationis tramite non discordant, effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in Domino filii, veslris justis postulationibus grato concurrentes assensu, ecclesiam Dalonensem cum ecclesiis sibi adliaerentibus. sicut abbas et fratres praedicti loci cum reliquis fratribus ejusdem congregationis, liberâ et spontaneâ voluatate, vobis, assentiente pariter et favente Lemovicensi episcopo, communiter concesserunt, vobis et per vos ecclesiae vestrae, auctoritate apostolicâ, confirmamus et praesentis scripti patrociuio communimus. Statuentes ut uulli onininô homiiiuin liecat liane paginam nostrœ confirmationis infringere, vel ei aliquatenùs contraire : si quis autem id attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum] Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romœ apud S. Mariam novam, 6 idus julii.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et fratribus Pontiuiacensis monasterii, salutem et apostolicam benedictionem.

Fidei et devotionis vestrae fervorem quem circa nos et ecclesiam romanam multipliciter geritis, in eo quôd venerabilem fratrem nostrum, Cantuariensem arcliiepiscopum , tam benigne, tam humanè et honestè tractatis, nec ad alicujus minas aut blauditias in hoc respicere voluistis, exhibitione operis abundè demonstrastis. Quôd utiquè gratum nobis omnimodis et acceptum, tanquam si personae nostrae fuisset exhibitum, reputantes, quantas possumus charitati vestrae super hoc gratiarum referimus actiones, et affectionem vestram innumeris exindè laudibus in domino commendamus. Verum quoniam boni operis finis magis quam principium solet atteudi, discretionem vestram per apostolica scripta rogamus, monemus et hortamur in Domino, quatenùs jam dicto archiepiscopo, sicut hactenùs laudabiliter fecisse noscemini, fraternae libertatis subsidia ità honestè, ità honorificè ministretis, ut fraternam in vobis charitatem ferventiorem semper inveniat, neque eam unquam minis aut terroribus tepuisse cognoscat.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Garino Pontiniacensi abbati ejusque fratribus tam prasseiitibus quàm futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne cujuslibet temeritatis iiicursus eos à proposito revocet, aut robur, quod absit, sacrœ religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et praefatum monasterium in quo divino estis obsequio mancipati, ad exemplar patris et prœdecessoris nostri sanctœ recordationis Eugenii papœ, sub bcati Pétri et nostrâ protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundùm Deum et B. Benedicti regulam et institutionem Cisterciensium fratrum, in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praetereà quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium inpraesentiarum justé et canonicé possidet, aut in futurum concessione pontiflcuir„ largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, parante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis : terram Runcinaci, nemos, planum, aquam, et alias terras, prata et silvas, et quicquid juris habetis in territorio Pontiniacensi; grangiam de Bunnione cum pertinentiis suis; vineas de Fulceriis cum terris et nemoribus; et quicquid juris habetis apud S. Porcariam in terris, nemoribus, aquis et pratis; quicquid juris habetis in allodio de Revisy et in nemore de Contest; vineas, terras et prata de Sableiâ (Chableiâ); insulam quae est juxtà molendinum de Novis; terras de Bretonariâ cum nemore; terras et nemora de Burs veteri, quae habetis pro quinque solidis de censu à monachis Molinni; usuariam quam dedit vobis Atto episcopus Trecensis in suis nemoribus de Horta; usuariam de nemore sancti Lupi; usuariam nemorum et terrarum Venatorum de Castro Witonis; quicquid juris habetis apud Seveias; usuariam quam dedit vobis Henricus archiepiscopus in nemoribus suis de Ortâ; grangiam de Creceio cum terris, pratis, nemoribus et aquis ; cambium quod fecistis cum abbate S. Germani, de terrâ quam habetis cum eo apud Creceium et Dulceium; cambium quod fecistis cum canonicis Senonensibus in territorio Creceii ; insulas Salonis, vineas, terras et prata quae habetis apud S. Florentinum; terras et silvas quas dédit -voyms Milo Collum Gelatum; terram S. Martini de Cableiâ; terras

^'Calliaci ; terras de valle Jourdis et de Maveriis; terras, prata et nemora de Campo Troveto; silvas sancti Petri ad omnes usus praeter dandum et vendendum; terram Villaris Sicci cum omnibus pertinentiis suis et usibus nemorum et pascuorum; terram et nemus quae erant in controversiâ cum monachis S. Germani, quae posteà censu 3 solidorum pacificata possidetis; terram Loronii cum nemore et piano; terram Carielli cum nemore et piano; silvam Cannielli; terram de Nusi cum nemore et piano; prata Insularum quae consistunt super Ichaonam fluvium, et alia prata, vineas quas habetis apud Autisiodorum; quicquid juris habetis in silvâ quae dicitur Otta, sive in proprietatibus sive in usuariis. Prohibemus etiam ut nulli fratrum veslrorum, post factam in monasterio vestro professionem, absque licentià abbatis liceat de claustro discedere, discedentem verô nullus audeat retinere. Paci quoque et tranquillitati vestrae patenta consideratione providere volentes, auctoritate apostolicâ prohibemus ut infrà clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam, sive furtum committere, ignem apponere, seu hominem capere vel interficere audeat. Sané laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus à vobis decimas exigere prœsumat. Decernimus ergô ut nulli omninô hominum liceat praefatum monasterium temeré perturbare, etc. Datum Lat. per inanum Gerardi s. rom. ecclesiae scriptoris, 3 idus novembris, indict. XIV. anno incarn. dominicae 1166. Pontificatùs verô domni Alexandri Papae III, anno octavo.

CELESTIN III.

Celestutus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abiati et fratribus Pontiniacensibus, salutem et apost. benedictionem. Viros religiosos diligere et illorum quieti sollicité providere, commissa nobis auctoritas persuadet, et caritas exigit ordinata. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus

« ZurückWeiter »