Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

<fuod est intcr Crieutonem et agros de Chanlot, et à ponte Euvro* iae usque ad rivtim de Lonvas, commune erit bestiis utrorumque. Similiter fratribus Pontiniaci praefatos terminos, videlicet usque ad Joviniacum et usque ad Ermentionem , causâ pascendi bestias suas, transire non licebit, nisi porcos tantùm, et hoc cùm glandes fuerint in nemore. Item à Villemauro, extra praefatos terminos, usque ad Ausum et usque ad Sequanam, fratribus Pontiniaci in pasluras ire, nec grangias facere licebit. Pasturae quae sunt inteï grangias, videlicet vallis Ederae et Seviae, communes erunt bestiis istarum utrarumque grangiarum, ità tamen ut, eodem die, ad easdem grangias redire et jacere possint.... Actum anno ab incarn. Domini 1146. Cart. de Pont., t. II, p. 145.

Guillaume, comte d'Auxerre, de Nevers et de Tonnerre, en échange d'une grange appelée Lorant, donne à l'abbaye de Pontigny ses biens de Sainte-Porcaire, dont il emmène les habitans; il détourne aussi la route qui passait trop près de l'abbaye. En 1156.

In nomine sanctœ et individuae Trinitatis. Ego Guillelmus divinà gratiâ comes Nivernensis notum fieri volo omnibus kominibus tàm praesentibus quàmfuturis, quôd ego et Guichardus Pontiniaci abbas et fratres ejusdem ecclesiae, ad nostrum commodum utrinquè respicientes fecimus commutationem de grangiâ quae dicitur Lorant; pro quâ grangiâ donavi... Sed quoniàm fratribus Pontiniacensibus niinis durum videbatur ut, propter se, habitatores villae illius (sanctae Porcariae) à suis possessionibus excluderentur, placitam illis hominibus feci reeompensationem, ità ut sponte discederint, et in pace monachis locum dimitterint. <Juia verô servieutibus Domino pax et quies maxime necessaria sunt, ne fratres à transeuutibus molestiain aiiquam aut inquietudinem patiantur, viam quae Lanniacumducebatper Revisiacum Vallemque paganam, feci transmutari ab inferiori piano, in nemus superius, firmavique Pontiniacensibus conveutione iucommutabili, ut quemadmodùm à me transpo^n jussa est eadem via. ità in posterùm perpetuâ diuturnitate rananeat. Illud quoque supradietâ conventione confirmationeque constitui ut inter subscriptos terminos planitiesque memorati territorii S. Porcariae et grangiae quœ dicitur Avaranda et ejns quam Bunionem appelant, et exindè sicut mortuum de Boi venit à matre aquâ, et indè sicut mater aqua venit usque ad caput fosseii, indè quoque sicut fosseium portat ad fontem Letardi, et indè sicut idem fosseium vadit usque ad Argillerias, et indè sicut tendit usque ad viam quœ ducit à Pontiniaco Autissiodorum : inter hos terminos firmavi atque constitui ut nulla aliorum hominum animalla ingrediantur, sed Pontiniacenses fratres libéré et quietè possideant. Item sciendum est quod ego comes dedi memoratis Pontiniacensibus terram et nemus, quae terra bis terminis continetur: scilicet sicut via vadit de Pontiniaco ad Suilliacum et in Yenussiam versus Pontiniacum, ità ut inter hos ttrminos, in terrâ quae Communia dicitur, ncmo aliorum hominum habitationem uuquàm habeat aut agriculturam exerceat, sed fratres Pontiniacenses libéré semper et quietè possideant : propter quam terram ipsi Pontiniacenses concesserunt mihi terram quam habebant iu ûnagio de Maire... Suivent d'autres terres situées à Noyers, à SainteVertu, que l'abbaye donne en échange. Car t. de Pont. , t. Il, page 547.

Donation de Guy , seigneur de Maligny, on 1209.

Ego Guido dominus de Merliniaco, notum fieri volo omnibus prœsentem cartulam inspectais, quôd ego et mater mea Ermengardis, dedimus nos domui Pontiniaci et in eâ nobis elegimus sepulturatn. Ipsi autem concesserunt mihi et matri mcœ, quôd in morte et in vitâ fecient pro nobis quantum pro uno ex monachis suis. Nos verô, solo Dei respectu, dedimus eis in puram eleemosynarn, pro aniinabus nostris et antccessorum nostrorum, campum nostrum qui est juxta vadum de Chanlive... hoc laudavit uxor mea Narbona et filins meus Jobertus qui vocatur Galcerius, cum fijj4 meâ Ermengarde. Actum apud Salicetum, anno verbi incaruati 1209. Cart. de Pont., t. II, p. 480.

Donation de Jean de Bouilly avant son départ pour une croisade, en 1219.

Ego Jobannes miles de Boolliaco , notum focio praesentibus et futuris quod dedi et concessi Deo et ecclesiae B. Mariae Pontiniaceusis, medietatem censùs mei de Creciaco, liberam et immunem de caetero possidendum; et si fortè in transmarinis partibus decessero peregrinus, aliam medietatem eidem ecclesiae concedo liberam et immunem. Hoc laudaverunt fratres mei; et ut dicta res firmior habeatur, prsesentem paginam sigilli mei muniiniue roboravi, et, ad preces meas,M. frater meus, abbas Aeriae, apposuit sigillum. Actum anno 121£jLmense junio. Cart. de Pont., t. III, p. 5S.

Donation de Guillaume de Lignorelles à l'abbaye de Pon-. tigny, en 1226.

Ego Symon, archidiaconus Tornodori, notum facio omnibus praesentem paginam inspecturis, quôd Willelmus, dictus Villanus, miles de Sommeso et uxor ejus Helyenors, in praesentiâ nostrâ constituti, dederunt et concesserunt ecclesiae B. M. Pontiniaci in perpetuai» eleemosynam , unum sextarium frumenti ad conficiendas hostias, pro remedio animarum suarum et antccessorum suorum , laudante pariter et concedente dominâ Johannâ vicecomitissâ de Legniaco : quem sextarium sacrista Pontiniaci percipiet, singulis annis , in lerciis suis de Ligncroliis... Actum anno gratiae 1226, mense februario (1227). Cart. de Pont,, t. III, p. 283.

Donation de Doët, seigneur de Flogny, en 1227.

Ego Guido, dominas de Melleigniaco, notum facio univcrsis praesentibus et futuris quôd Doétus dominus de Flonniaco, in praesentiâ meâ, in ultimâ voluntate legavit domuL Pontiniaci, pro remedio animas suae, unum modium avenae in costumis de Floniniaco, singulis annis percipiendum in festo S. Remigii, et ccn tum solidos Pruviniensium in eodem festo S. Remigii annuatim percipiendos in rcditibus suis de Floniniaco, pro anniversario suo faciendo : ità tamen quôd dominus de Flotnniaco qui tenebit costumas illas, reddet domui Pontiniaci in dicto festo S. Remigii modium avenae cum ccntum solidis. Et hoc laudaverunt et concesserunt Bura uxor ejus et Goduvinus filius ejus et Sedelina et Luqueta filiae ejus; et isti omnes pariter, tàm uxor quàm filius et filiœ in manu meâ fiduciaverjjnt, quôd legatum istud bonâ fide tenebuntet observabunt. Ijtcujusrei testimonium sigilltim meum, ad petitionem partium , duxi praesentibus apponendum. Acluœ anno Domini 1227. Cart. de Pont., t. III, p. 88.

Donation de Gaucher, seigneur de Jaulges, en 1235.

Nos Theobaldus Dei gratiî rex Navarrœ, Campaniae et Briee comes palatinus, notum facimus universis praesentes tifteras inspecturis, quôd dilectus et fidelis noster Gaucherus dominus Paciaci, filius Johannis quondàm vicecomitis de sancto Florentino, in nostrâ prœseutiâ constitutus, recognovit se dédisse in perpetuam eleemosynam Deo et ecclesiae Pontiniaci quidquid habebat in decimâ de Jauges, ob remedium auimae suae et antecessorum suorum, et ad anniversarium patris et matris suae singulis annis in dictâ ecclesiâ faciendum. Nos verô de eu jus fèodo dicta decima movebat, ad petitionem dicti Gaucheri, praedictain eleemosynam jam dictas ecclesiae factam volumus, concedimus et approbamus. In cujus rei testimonium prœsentes littcras sigilli nostri muuirnine fecimus roborari. Actum anno Doniini 1235 , meuse julio. Cart. de Pont., t. III, p. 80.

Testament de Uaganon, seigneur d'Ervy, en 1240.

Noverint universi prœsentes litteras inspecturi quôd dominus, Hagano de Herviaco fecit testamentum suum in hune modum :, praecepit siquidem medietatem omnium mobilium suorum, pro. animâ suâ, si decesserit, erogari. Domui Pontiniaci, in quâ sibi. elegit sepulturam, palefridum suum pro decem libris Pruviniensium, delegavit; praetereà dedit conventui centurn solidog in procurationem ipsius; portario ejusdem domùs centum solidos pro faciendis tricenariis; eidem viginti solidos pro emendo pane ad distribuendum pauperibus; item viginti solidos infirmario monachorum pro pitanciis infirmorum : praedictis quoque monachis pro anni- . versario suo dedit Robertum et Benedictum de Chambelene et Guillermum de Denimoniâ et liaeredes eorum et plenam justitiam. in ipsos, qui singulis annis in anniversario praedicti Haganonis, debent reddere Pontiniacensibus triginta solidos Pruviniensium,. unusquisque eorum decem : eisdem etiam dedit ad faciendum. anniversarium, vineam quae Merccria dicitur, totam quae sita est apud Denemone. Decano S. Florentini dedit sexaginta solidos; domino Canono de Hervi culcitram sericam viridem et coopertorium de genotes et duo lintea cum uno auriculari et viginti soli-, dis; capellano suo M. viginti . solidos; et Odino.clerico decem. solidos; et leprosis de Hervi viginti solidos; S. Stephano Trecensi viginti solidos; S. Petro Trecensi viginti solidos; sanctimonialibus S. Mariae Trecensis et de Fusse, singulis viginti solidos; Domui Dei quae est comitis, viginti solidos; cœteris DomibusDei quaa sunt Trecis, unicuique decem solidos; fratri Huberto Trecensi. decem solidos; et viginti presbyteris viginti solidos; dorninae Mahot viginti solidos; omnibus nepotibus suis quœ sunt sauctimouialtfs , unicuique decem solidos; duobus nepotibus suis de Cellû et .k\.

« ZurückWeiter »