பாரதிதாசன் தனித்தன்மை

Cover
Maṇivācakar Patippakam, 1990 - 296 Seiten

Im Buch

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

Abschnitt 1
1
Abschnitt 2
12
Abschnitt 3
40

19 weitere Abschnitte werden nicht angezeigt.

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

அதன் அதனால் அதனை அதாவது அது அந்த அரசியல் அல்லது அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அவனுக்கு அவனுடைய அவனை அழகின் அழகு ஆகவே ஆகிய ஆம் ஆயினும் ஆனால் இங்கு இது இந்த இந்தக் இப்படி இப்படிப் இயற்கை இயற்கையில் இரண்டு இருக்கிறது இருக்கும் இருந்தது இல்லை இவ்வாறு இவன் இவை உண்மை உணர்ச்சி உணர்வு உலக உலகம் உள்ள எவ்வளவு எளிய என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றும் என்ன என எனவே ஏன் ஒரு ஒன்று ஓர் கவிஞர்கள் கவிஞன் கவிதை கற்பனை காட்டுகிறான் காண காணுகிறோம் காதல் காரணம் காலத்தில் காலம் கிறான் கீட்ஸ் குப்பன் கூட கூறுகிறான் கூறும் கொண்டு கொள்கை சமுதாய சில செய்து செய்யும் தமிழ் தவிர தன் தான் தானே திராவிட தெரிகிறது தேசிய தேசியம் நம் நமக்கு நாம் நான் நிலை நீ நெஞ்சில் நெறி பல பழைய பாட்டில் பாடி பாடுகிறான் பாடும் பாரதி பாரதிதாசன் பிற பிறகு புதிய புது புராணிய பெண் பெரிய பெற்ற பொருள் போது போய் போல் போல போலவே போலும் போன்ற மக்கள் மட்டும் மிக மீண்டும் முடிகிறது முடியாது முடியும் முதல் முதலிய முழுதும் முன்பு மேல் மேலும் யாவும் யும் வகுப்புத் வகையில் வந்த வந்து வரும் வரை விட்டது விடுகிறான் விடுதலை வில்லை வேண்டும் வேறு

Bibliografische Informationen