Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

dine minútum, et quasi pilo panis , et vas aquæ; cotusum: in similitudinem médit ergo , et bibit : et pruinæ super terram. Quod rursùm obdormívit. Revercùm vidissent filii Israel susque est Angelus Dómini dixérunt ad invicem;Manhu? secundò, et tétigit eum , quod significat , Quid est dixitque illi'; Surge, có hoc ? ignorábant enim quid mede : grandis enim tibi esset. Quibus ait Móyses : restat via. Qui cùm surreIste est panis quem Dómi- xisset , comédit et bibit ; nus dedit vobis ad vescen et ambulávit in fortitudine dum.

cibi illíus quadraginta diéR. Apparuit in solitúdine. bus et quadraginta noctiminútum in similitúdinem bus : usque ad montem Dei pruínæ super terram. Quod Horeb. clim vidissent fílii Israel, R. Respexit Elías , et ait eis Móyses : * Iste est ecce ad caput suum subcipanis quem Dóminus dedit nerícius panis, et vas aquæ : vobis ad vescendum. *. Non comédit ergo et bibit , et Móyses dedit vobis

panem
ambulávit

usque

ad monde cælo; sed Pater meus tem Dei , * In fortitudine dat vobis panem de cælo cibi illius. *. Si quis manverum. * Iste est. Exod. 16. ducáverit

ex hoc pane, Joan. 6.

vivet in æternum

* In Lectio iij.

fortitudine cibi illius. GlóDe libro tertio Regum.

ria Patri. * In fortitudin Cap. 19.

ne cibi illius. 3. Reg. 19. Enit Elías in Bersabée Joan. 6.

IN II. NOCTURNO. rum suum : et perrexit in In Ps. Quemádmodùm. desertum, viam uníus diéi. cum sua divisione, 85. Ant.5. Cùmque venisset, et sedé- C. Transíbo in locum taberret subter unam juniperum; náculi admirábilis , usque petívit ánimæ suæ ut more ad domum Dei : in voce rétur : et ait. Súfficit mihi , exultatiónis et confessionis Domine tolle. ánimam sonus epulantis. meam : neyue enim mélior In Ps. Júdica me, Deus.

quàm patres mei. 86. Ant. 7. d. Introibo ad Projecitque se, et obdor- altáre Dei , ad Deum qui mívit in umbra juniperi; et lætíficat juventútem meam. ecce Angelus Dómini tetigit In Ps. Te decet hymnus. eum , et dixit illi : Surge, 81. Ant. 4. f. Timebunt qui et cómede. Respexit, et ecce hábitant términos, à signis ad caput

um subcinerícius tuis: parasti cibum illorum,

V Enda et dimisit ibi púe

sum

Jens nos

quóniam ita est præparátio Panis quem ego dabo, caro ejus.

mea est pro mundi vita : *. Replébimur in bonis * Litigabant ergo, dicentes domùs tuæ : R. Sanctum ad invicem ; Quomodò poest templum tuum, mirá- test hic nobis carnem suam bile in æquitáte. Ps. 64. dare ad manducandum ? Lectio iv.

v. Oblíti sunt benefactóSermo sancti Thomæ Aqui- rum ejus, et mirabilium nátis. Opusc. 57.

ejus quæ ostendit eis : * Mmensa divinæ largitá- Litigábant ergo. Joan. 6.

tis benefícia exhibita Ps. 77. pópulo Christiano : inæstimibilem ei cónferunt dig- O Pandam convívium ;

Lectio v. nitátem. Neque enim est aut fuit aliquandò tam gran- salutiferum, et omni suadis nátio ; quæ habeat deos vitáte replétum! Quid enim appropinquantes sibi : sicut hoc convívio pretiosius esse adest nobis Deus noster. potest : in quo non carnes Unigénitus siquidem Dei vitulórum et hircorum Fílius suæ divinitátis vo ut olim in lege; sed nobis

esse partícipes ; Christus sumendus propónostram natúram assumpsit nitur verus Deus ? Quid ut hómines deos fáceret hoc Sacramento mirabilius? factus homo. Et hoc insu- In ipso namque panis et per quod de nostro assump- vinum in corpus et sánguisit : totum nobis contulit nem Christi substantiáli. ad salátem. Corpus nam ter convertuntur. Ideòque que suum pro nostra recon- Christus Deus et homo perciliatione in ara crucis hós- fectus sub módici panis tiam obtulit Deo Patri: sán- et vini spécie continetur. guinem suum fudit in pré- Manducátur ítaque à fidetium simul et lavacrum; ut libus, sed minimè laceráredempti à miserábili ser- tur; quinimò, diviso Sacravitúte : à peccátis ómnibus mento: sub qualibet divisiómundarémur. Et ut tanti nis partícula integer perseg benefícii jugis in nobis ma

vérat. Accidéntia étiam sine néret memória : corpus subjecto in eodem exissuum in cibum , et sán tunt; ut fides locum há. guinem suum in potum ; beat : dum invisíbile visisub spécie panis et vini su- bíliter súmitur sub aliéna mnendum : fidelibus dereli- spécie occultatum ; et senquit.

sus à deceptióne immúne's B. Dixit Jesus Judæis i reddantur : qui de acci

Ps. 77

[ocr errors]

dentibus júdicant sibi notis. et de sua contristátis absena

R. Cænántibus discípu- tia solátium singuláre. lis, accépit Jesus panem ,

N. Accipiens Jesus cáliet * Benedixit, ac fregit, cem, grátias egit , et dedit deditque eis , et ait : Acci- illis, dicens :

* Bíbite ex pite, et comédite, hoc est hoc omnes ; hic est enim corpus meum. . Panem sanguis meus novi testacoeli dedit eis : panem An- menti , qui † Pro multis gelorum manducávit homo. effundetur in remissionem * Benedixit. Matth. 26. peccatorum. x. Hic est san

guis foederis, quod pépiLectio vj.

git Dóminus vobiscum. *. TUllum étiam Sacramen- Bibite ex hoc. Glória Patri.

tum est isto salúbrius + Pro multis effundétur. quo purgantur peccáta ; vir- Matth. 26. Exod. 24. tútes augentur : et mens

IN III. NOCTURNO. omnium spiritálium charismatum abundantiâ impin

In Psal. Exultáte Deo.99. guátur. Offertur in Eccle- Ant. 8. G. Cibávit eos ex sia pro vivis et mórtuis

ádipe frumenti ; et de petra, ut ómnibus prosit : quod

melle saturávit eos. est pro salúte ómnium ins

In Ps. Quàm dilecta. 105. titútum. Suavitátem déni- Ant. 6. F. Cor meum et que hujus Sacramenti nul

caro mea exultavérunt in lus dignè exprímere suffi— Deum vivum. cit : per quod spiritális

In Ps. Cantáte..... omnis dulcédo in suo fonte

gus

terra. 46. Ant. 3. a. Afferte tátur ; et recólitur memó.

Dómino glóriam et honória illius, quam in sua pas- átrio sancto ejus.

rem : adoráte Dóminum in sióne Christus monstrávit : excellentíssimæ caritátis.

#.Gustáte et vidéte quóUnde ut árctiùs hujus ca

niam suávis est Dóminus : ritátis immensitas fidélium

R. Beátus vir qui sperat in córdibus infigerétur : in úl

eo. Ps. 33.

Lectio vij. tima cena , quando Pascha cum discípulis celebráto

Léctio sancti Evangélii, transitúrus erat de hoc mun

secundùm Joannem. do ad Patrem ; hoc Sacra

Cap. 6. mentum instítuit : tanquam N illo témpore : Dixit passiónis suæ memoriále perenne, figurárum veterum Caro mea verè est cibus : impletívum ; miraculórum et Sanguis meus verè est ab ipso factórum máximum; potus. Et réliqua,

I

et seq.

[ocr errors]

nos

Homília sancti Hilárii tas non est? Contingat planè Epíscopi.

his verum non esse : qui De Trinitat. Lib.8. num. 13. Christum Jesum verum esse

Deum denegant. verè carnem corporis R. Caro mea verè est cinoştri Christus assump

bus et sanguis meus verè sit; et verè homo ille qui est potus :

Qui manducat ex Maria natus fuit, Chris- meam carnem

et bibit tus est : nosque verè sub meum sánguinem , in me mystério carnem corporis manet, et ego in illo.x.Cosui súmimus ; (et per hoc médite , amici , et bíbite; unum erimus , quia Pater et inebriamini , caríssimi : in eo est, et ille in nobis :) * Qui mandúcat. Joan. 6. quómodò voluntatis únitas Cant. 5. asséritur; cùm naturális per

Lectio viij. Sacramentum

propriétas Est ergo in nobis ipse per perfectæ Sacramentum sit

carnem , unitátis ? Non est humáno eo : dum secum hoc quod aut séculi sensu in Dei re- sumus , . in Deo est. bus loquendum. Quæ scrip- Quam autem in eo per Sata sunt, legámus ; et quæ cramentum communicatæ legérimus , intelligamus : carnis et sánguinis simus; et tum perfectæ fidei offi- ipse testátur , dicens : Et cio fungémur. De naturali hic mundus me jam non enim in nobis Christi ve- videt ; vos autem me videritáte quæ dicimus ; nisi ab bitis ,

quóniam ego

vivo eo didicimus : stultè atque et vos vivétis : quoniam impiè dicimus. Ipse enim ego in Patre meo , et vos ait: Caro mea verè est esca, in me , et ego in vobis. Si et Sanguis meus verè est voluntatis tantùm unitátem potus ; qui edit carnem intelligi vellet : cur gradum meam et bibit sánguinem quemdam atque ordinem

in me manet : et consummandæ unitátis exego in eo. De veritáte car- pósuit; nisi , ut cùm ille in nis et sanguinis non relictus Patre per naturam diviniest ambigendi locus. Nunc tátis esset : nos contrà in enim, et ipsius Dómini pro- eo per 'corpóralem ejus na. fessione, et fide nostrâ, verè tivitátem ; et ille rursùm caro est : et verè sanguis in nobis per Sacramentoest. Et hæc accepta atque rum inesse mystérium crehausta id efficiunt ; ut et derétur: ac sic perfecta per nos in Christo : et Christus Mediatorem únitas doces in nobis sit. Anne hoc vérin rétur ; cùm nobis in se ma,

meum ,

carnem

néntibus ipse manéret in' súmitur : ut id de quo Patre : et in Patre manens ágitur , secundùm propómaneret in nobis ; et ita ad situm exemplum assequáunitátem Patris proficeré- tur. Hæc ergo vitæ nostræ mus : cùm qui in eo na- causa est, quòd in nobis turáliter secundùm nativi- carnalibus manentem per tátem inest ; nos quoque

carnem Christum habémus : in eo naturaliter inessemus: victúris nobis per eam eâ ipso in nobis naturaliter conditióne quâ vivit ille per permanente.

Patrem. Si ergo nos natuR. Sicut misit me vivens ráliter , secundùm Pater , et ego_vivo prop- per eum vívimus; id est, ter Patrem : * Et qui man- natúram carnis suæ adepti; ducat me et ipse vivet quómodò non naturaliter propter me. *. Ecce servi secundùm Spíritum in se mei cómedent : ecce servi Patrem hábeat; cùm vivat mei bibent, et exultábo et ipse per Patrem ? gaudébo in pópulo meo : R. Unus panis et unum * Et. Joan. 6. Is. 65. corpus multi sumus,

* OmLectio ix.

nes qui de uno pane et de Uàm autem naturalis in uno cálice participámus.

. Parasti in dulcédine tua ipse ita testátus est ; Qui páuperi, Deus, qui habitáre edit carnem meam et bibit facis unánimes in domo , sánguinem meum

Omnes, Glória Patri. * Ommanet : et ego in eo. Non nes. I. Cor. 10. Ps. 67. enim quis in eo erit, nisi in

Te Deum. quo ipse fúerit: ejus tantùm AD LAUDES. in se assumptam habens car- Psalmi de Dominica. nem , qui suam súmpserit. Ant. Ixit Jesus : Panis Perfectæ autem hujus unitátis sacramentum supériùs coelo descendit , et dat vijam docúerat, dicens : Sicut tam mundo. Joan. 6. misit me vivens Pater , et Ant. 2. D. Amen, amen ego vivo per Patrem ; et dico vobis : Ego sum panis qui manducaverit meam vivns qui de cælo descendi. carnem : et ipse vivet per Joan. 6. me. Vivit ergo per Patrem; Ant. 3. c. Nisi manducaet quómodo per Patrem véritis carnem Fílii hominis, vivit : eódem modo nos et bibéritis ejus sanguinem, per carnem ejus vívimus. non habébitis vitam in voOmnis enim comparatio ad bis. Joan. 6. intelligentias formam pre- Ant. 4. d. Qui manducat.

Q nobis hæc unitas sit:

[ocr errors]

in me

[ocr errors]
[ocr errors]

Dei est ,

qui de

« ZurückWeiter »