Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

161

PROPRIUM

DE TEMPORE. .

mmmmmmmmmmmmmmmmm PARS AUTUMNALIS. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

FERIA QUARTA. tæ illíus pacíficæ. y. Quæ Intra Hebdomadam XII. post desursùm est sapientia, puPentecosten.

díca est, pacífica, modesta, De Libro Ecclesiástici. plena misericórdiâ et frúc

Lectio j. c. 4. v. 1. tibus bonis. *Viæ ejus. Prov. Tlli, eleemosynam páu- 3. 13, 15, 17. Jac. 3. 17. T peris ne defraudes, et Lectio ij. v. 23. óculos tuos ne transvertas à Tlli, conserva tempus, et páupere. Animam esurien- T devíta à malo. Pro ánima tem ne despexeris, et non tua ne confundáris dícere veexasperes páuperem in ino- rum. Ne revereáris próxipia sua. Cor inopis ne afflixe- mum tuum in casu suo, nec ris, et non prótrahas datum retineas verbum in témpore angustianti.Rogatiónem con- salutis. Non abscondas satribulati ne abjicias; et non piéntiam tuam in decóre suo: avertas fáciem tuam ab egé- in lingua enim sapientia dig. no. Ab inope ne avertas ócu- nóscitur; et sensus, et sciénlos tuos propter iram ; et non tia , et doctrina in verbo relinquas quæréntibus tibi sensáti , et firmamentum retrò maledicere:maledicen- in opéribus justítiæ. Non tis enim tibi in amaritúdine contradícas verbo veritátis ánimæ, exaudiétur depre- ullo modo; et de mendácio cátio illius ; exáudiet autem ineruditionis tuæ confúneum qui fecit illum.

dere. Rr. Beátus homo qui invé- B. Da mihi, Dóminc, sénit sapiéntiam,pretiosior est dium tuárum assistricem sacunctis ópibus. * Vix ejus piéntiam. * Mitte illan de viæ pulchræ, et omnes sémi- coelis sanctis tuis, ut me

Pars Autumnalis.

cum sit, et mecum labóret, FERIA QUINTA. ut sciam quid acceptum sit · De Libro Ecclesiastici. apud te. ¥. Si quis indiget Lectio j. c. 5. v. 1. sapiéntià , póstulet à Deo, N Oli attendere ad possesqui dat ómnibus affluenter; W siónes iniquas, et ne et dábitur ei. * Mitte illam. díxeris: Est mihi sufficiens Sap. 9. 4, 10. Jac. 1. 5. vita; nihil enim proderit in

Lectio iij. v. 31. témpore vindictae et obducN On confundáris confité- tiónis. Ne díxeris : Peccavi, N ri peccáta tua, et ne et quid mihi áccidit triste? subjícias te omni hómini pro Altíssimus enim est patiens peccáto. Noli resistere con- rédditor. De propitiáto pectra fáciem potentis, nec co- cáto noli esse sine metu, néris contra ictum flúvii. Pro neque adjícias peccátum. Et justítia agonizáre pro ánima ne dicas: Miseratio Dómini tua, et usque ad mortem cer- magna est, multitudinis pecta pro justítia ; et Deus ex- catórum meórum miserébipugnabit pro te inimícos tur. Misericórdia enim et ira tuos. Noli citátus esse in lin- ab illo citò próximant, et in gua tua; et inútilis, et remis- peccatores réspicit ira illius. sus in opéribus tuis. Noli Lectio ij. v. 8. esse sicut leo in domo tua, N On tardes converti ad evertens domésticos tuos, I Dóminum, et ne dífferas et ópprimens subjectos tibi. de die in diem; súbitò enim Non sit porrecta manus tua véniet iraillíus,et in témpore ad accipiendum, et ad dan- vindictæ disperdet te. Noli dum collecta.

anxius esse in divitiis injustis; R. Vani sunt omnes hó- non enim próderunt tibi in mines, * In quibus non die obductiónis et vindictæ. subest sciéntia Dei ; et de Non ventiles te in omnem his quze videntur bona, non ventum, et non eas in omnem potuerunt intelligere eum. viam; sic enim omnis pec

Qui est. v.Invisibilia enim cátor probáturin duplici linipsius, per ea quæ facta sunt, gua. Esto firmus in via Dóintellecta conspiciuntur ; 'mini, et in veritále sensûs tui sempiterna quoque ejus vir- et scientia ; et prosequátur te tus, et divinitas : ità ut sint verbum pacis et justítiae. inexcusábiles, * In quibus. Lectio iij. v. 13. Glória. + Qui est. Sap, 13. TSio mansuétus ad audien1. Rom. 1. 20.

dum verbum, ut intel

est tibi intellectus, responde A fortis ; qui autem invé

ligas; et cum sapientia pro- R, Beátus homo, 161, feras responsum verum. Si

Lectio ij. v.14.

protéctio próximo: sin autem, sit manus tua super os tuum, ne nit illum, invenit thesaurum. capiáris in verbo indiscipli- Amico fidéli nulla est compa. náto, et confundáris. Non rátio, et non est digna ponappelléris susurro, et linguâ derátio auri et argenti contra tuả ne capiáris et confun- bonitátem fidei illius. Amidáris. Super furem enim est cus fidélis, medicamentum confúsio et pænitentia , et vitæ et immortalitátis ; et denotátio péssima super bi- qui métuunt Dóminum, inlinguem : susurratóri autem vénient illum. Qui timet ódium, et inimicitia, et con- Deum, æquè habebit amicitumelia. Justifica pusillum tiam bonam; quóniam seet magnum similiter.

cundum illum erit amicus FERIA SEXTA.

illíus. De Libro Ecclesiastici, B.Da mihi, Domine, 161. Lectio j. c. 6. v. 5.

Leclio iij. c. 7. v. 4.
VE

Erbum multiplicat Oli quærere
amicos, et mitigat ini- ducátum, neque

à

rege mícos, et lingua eucharis in cathedram honóris. Non te bono hómine abundat. Multi justifices ante Deum, quópacífici sint tibi, et consilia- niam ágnitor cordis ipse est: rius sit tibi unus de mille. el penès regem nosi velle Si possides amicum, in ten- vidéri sápiens. Noli quærere tatione posside eum, et ne fieri judex, nisi yaleas virtúte fácilè credas ei. Est enim irrumpere iniquitátes ; ne amicus secundùm tempus fortè exțimescas fáciem posuum, et non permanebit in teptis, et ponas scándalum die tribulatiónis. Et est amí- in æquitáte tua. Non pecces cus qui convertitur ad ini- in multitudinem civitatis, micitiam: et est amicus qui nee te immittas in populum, ódium et risam et convitia neque álliges duplicia pecdepudábit. Est autem amí- cáta ; nec enim in uno eris cus sócius mensæ , et non immúnis. Noli esse pusillapermanébit in die necessi- nimis in ánimo tuo. Exorare, tátis. Amicus si permánserit et fácere eleemosynam ne fixus, erit tibi quasi coæquá- despicias. Ne dicas : In mullis, et in domésticis tuis fidu- titúdine múperum meoruin

ciáliter aget.

L2

respíciet Deus ; et offerente Memento quóniam nisi per me Deo Altíssimo, múnera illos natus nonfuisses;et retrí. mea suscípiet.

bue illis , quómodò et illitibi. . Vani sunt omnes, 162. Lectio iij. v. 31. SABBATO.

TN tota ánima tua time De Libro Ecclesiástici. I Dóminum, et sacerdotes

Lectio ;. c. 7. V. 12. illius sanctífica. In omni virN On irrideas hóminem in túte tua dilige eum qui te fe

I amaritúdine ánimæ : est cit, et ministros ejus ne deenim qui humiliat et exal- relinquas. Honóra Deum ex lat' circumspector Deus. tota ánima tua; et honorífiNoli aráre mendacium ad- ca sacerdotes. Páuperi porversùs fratrem tuum ; neque rige manum tuam, ut perfiin amicum similiter fácias. ciátur propitiátio et beneNoli velle mentiri omne dictio tua. Grátia dati in mendacium; assiduitas enim conspectu omnis viventis , illius non est bona. Noli et mórtuo non prohibeas verbósus esse in multitúdine grátiam. Non desis ploránpresbyterorum; et noníteres tibus in consolatióne, et verbum in oratióne tua. Non cum lugéntibus ámbula. Non óderis laboriosa ópera, et te pigeat visitare infirmum ; rusticationem creálam ab ex his enim in dilectióne firAltíssimo. Non te réputes máberis. In omnibus opériin maltitudine indisciplina- bus tuis memorárenovíssima tórum. Memento iræ, quó- tua, et in æternum non pecniam non tardábit.

cábis. Lectio ij. v. 25. Ad Magníficat, Ant. 4. E. Tullii tibi sunt? érudi illos, Sapiens non odit mandáta et

T et curva illos à pueritia justítias,et non illidéturquasi illórum. Fíliæ tibi sunt? ser- in procella navis. Eccli. 33. 2. va corpus illárum, el non Oratio Omnipotens semostendas hilarem fácicm piterne Deus, infrà. tuam ad illas. Trade filiam, DOMINICA XIII. et grande opus féceris ; et post Pentecosten. hómini sensato da, illam. De Libro Ecclesiastici. Múlier si est tibi secundum Lectio j. c. 8. v. 19. ánimam tuam, non projícias Cum iracundo non fácies illam ; et odibili non credas W rixam , et cum audáce te. In toto corde tuo honóra non eas in desertum ; quópatrem tuum , et gémitus niam quasi nihil est ante ilmatris tuæ ne obliviscaris. lum sanguis, et ubi non est

adjutórium, elídet te. Cum contumelias, et diversos dofátuis consilium non habeas; los. Aváro autem nihil est non enim póterunt diligere sceléstius. Quid superbit nisi quæ eis placent. Coram terra et cinis ? Nihil est iniextráneo nefácias consilium; quius quàm amáre pecúniam: nescis enim quid páriet. Non hic enim et ánimam suam omni hómini cor tuum ma- venalem habet ; quoniam in nifestes; ne fortè inferat tibi vita sua projecit intima sua. grátiam falsam, et convitié- Cùm morietur homo, hæretur tibi.

ditábit serpentes, et béstias, R. Beátus homo qui in- et vermes. Inítium supérbiæ venit, 161.

hominis, apostatáre a Deo; Lectio ij. c. 10. v. 1. quóniam inítium omnis pecUdex. sápiens judicábit cati est supérbia : qui tenúe

pópulum suum, et prin- rit illam, adimplebitur macipátus sensati stábilis erit. ledictis, et subvertet cum in Secundùm judicem pópuli, finem. Proptereà exhonorásic et ministri ejus: et qualis vit Dóminus conventus marector est civitátis, tales et lórum, et destruxit eos usque inhabitantes in ea. Rex insí- in finem. Sedes ducum supiens perdet pópulum suum, perbórum destruxit Deus, et civitátes inhabitabuntur et sedére fecit mites

pro

eis. per sensum poténtium. In

R. Vani sunt omnes, 162. manu Dei potestas terræ; et

In 11. NOCTURNO. útilem rectórem suscitábit 9 Si hæc Dominica aut una in tempus super illam. In ex sequentibus, proximè antemanu Dei prospéritas hómi cedat Quatuor Tempora Sepnis, et super fáciem scribæ tembris omittuntur Lectiones imponet honorem suum. sequentes; et earum loco dicenOmnis injúria próximi ne tur Lectiones positæ in Proprio memineris, et nihil agas in Sanctorum post Festum Exalopéribus injúriæ.

tationis S. Crucis. R.Da mihi, Dómine, 161. De Sermóne sancti Joannis Lectio iij. v. 7:

Chrysostomi. Dibilis coram Deo est Homil. 22. in cap. 10. Epist.

et hominibus supérbia; 2. ad Corinth. in Moral. et execrabilis omnis iniquitas gentium. Regnum à gente

Lectio io.

[ocr errors]

post init.

in gentem transfertur propi [N Dominum, et ne dif

ter injustítias, et injúrias, et

L 3

« ZurückWeiter »