Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

.. . SABBATO. liéribus offerátur, ut per has Ex Concílio Matisconensi immolatiónes, et peccatósecundo.

rum suorum fáscibus cáAnn. 585. cap. 4. reant, et cum Abel vel cæOminicis diébus altáris teris justis promereantur

oblátio à viris et mu- esse consorles. De Operibus charitatis et misericordiæ erga Proximum, et

Domos hospitales Pauperum et Infirmorum. DOMINICA VI. Ecclésiæ facultátes adminisquæ superfuit post Epiphan trant, ne eas in suos solúmEx Concilio Bituricensi. modò usus convertant, sed

Ann. 1584. tit. 43. magis, juxta possibilitátem DRæcipuum Christiáni of- rerum, Christo famulán

I fícium post cultum divi- tium, imò eórum in quibus num est adimplére ea quæ ad Christus páscitur et véscisecundam legis tábulam pér- tur , curam gerere non nétinent:cujus summa est chari-. gligant. tátem etdilectionem in próxi-, FERIA TERTIA. mos observáre, et totis víri- Ex Concilio Cabillonensi bus amplecti, páuperes præ

secundo. sertim. Frustra enimália Ann. 813. can. 6. étiam quæ videntur sanctió T Mputátur quibusdam frára, ópera exhibentur, nisi in I tribus, eò quòd avarítiæ charitáte fiant. Idcircò sanc- causâ , hominibus persuatíssima mater Ecclésia piè deant ut abrenuntiantes séinstítuit xenodochia et alia culo, res suas Ecclésiä сónvárii generis loca sub Hos- ferant; quod pénitus ab ómpitálium nómine, nonnullis nium méntibus eradicandum étiam assignátis redítibus : est. Animárum quippè salúquorum cura præcipuè ad tem inquirere Sacerdos, non Epíscopos pertinet tanquam lucra terréna debet. dispensatóres, non tantum FERIA QUARTA. verbi Dei, sed etiam elee- Ex Concilio Cabillonensi mosynárum Ecclesiæ.

secundo. FERIA SECUNDA.

Ann. 813. c. 8. Ex Concilio Aquisgranensi. I quando Sacerdotes fru

Ann. 816. c. 116. D ges vel quosdam réditus vigilanti ac solerti curâ terræ cóngregant et próte

providendum est his qui lant, non ídeò hoc fáciant, ut cháriùs vendant et thesauros magistrum decet, traducencongrégent, sed ut paupéri- dam. Ex eo verò quod supébus témpore necessitatis sub- rerit, si necessária paupériveniant.

bus alimenta denegáverint, FERIA QUINTA. intelligant se, quos non paEx Concílio Moguntino.

verint, occidisse. Ann. 1549. can. 72.

SABBATO. Um Apostolus victu Ex Conciliis * Aurelianensi adeòque ipså vità in

et ** Parisiensi quintis. dignos judicet homines otió- * Ann.549. can. 13. ** Ann. SOS, qui panem non labóre

615. c. 6. suo partum cum gravámine Priori aderat Saffaracus, episaliórum edunt; quantò gra- copus Parisiensis. Alterum vióri indignatióni divinæ eos sub sancto Cerauno præsule subjacere putanduin est, qui itidem Paris. habitum est, census Ecclésiæ, sanctórum Ncalitátes ecclésiis aut

E cui liceat res vel faMártyrum patrimónia , et donária piæ plebis, ad diví- monastériis aut xenodochiis ni ministérii sustentationem pro quacumque eleemosyna collata otiosè absúmunt, pro cum justítia delegátas reteniis debita ipsis Ecclésiis ob- táre, alienáre, atque subséquia rependere non cu- trahere. Quod quisquis fécerantes?

rit, tanquam necátor páupeFERIA SEXTA. rum (habeátur) antiquorum Ex Concilio Mediolanensi Cánonum sententiis consprimo, sub sancto Cárolo.

trictus...... Quod per prióra Ann. 1565.

témporum spátia precep

62. tum est, deinceps perpetuaUi benefícia obtinent, liter observétur; hoc est, ut

meminerintea bonanon quæcumque fúerint Ecclesiz esse sibi crédita ad luxum, delegáta, in potestatem Ponneque ad augendos consan- tifices, Presbyteri, vel serguíneos; sed ad vitam ho- vientes sanctórum locorum nestè, ut pietátis Christianæ ad se debeant revocáre.

Part. 2. cap.

Q

CANONES

CANONES PRO FESTIS SANCTORUM.
In Festo

aspirant, diligentissimè sa. NATIVITATIS B. M. V. crosanctum Dei Evangé. Ex Concilio Tridentino. lium, et álios libros qui in

Ann. 1547. Ecclésia nostræ dioecesis lea Sess. 6. de Justific. can. 23. guntur, assíduè videant, et

I quis hóminem semel intelligere nitantur ; ut no

justificátum dixerit posse bis ac his qui exámini nostro in tota vita peccáta ómnia, præficiuntur, idónei, capáétiam veniália , vitáre, nisi ces et docti inveniri possint. ex speciáli Dei privilégio, Alióquin ubi comperiemus quemádmodùm de beáta eos desidiósos et negligentes Vírgine tenet Ecclésia; ana- in his observandis, ab ipsóthéma sit.

rum Ordinum susceptióne
FERIA QUARTA repellendos vólumus.
Quatuor Tempor. Septembris. Tu autem.
Ex Concilio Moguntino.

SABBATO
Ann. 813. can. 34 et 35. Quatuor Tempor. Septembris.

Uátuor Témpora anni Ex Statútis synódicis EusQ ab omnibus cum jejúnio táchïï de Belláio,Parisienobserventur:jejunétur usque sis episcopi. ad horam nonam, et à carne Ann. 1557. can. 14. ab omnibus abstineatur. Uia nonnulli , indocti Quòd si quis indictum jejú- Ų omninò, ac suæ infirnium superbiendo contémp- mitátis conscii curant se proserit, et observáre cum cæ-movendos Komæ, aut aliis teris Christianis nolúerit, in in locis extra suam dicéGangrensi concilio præcípi- sim, absque ullo título, exátur ut anathematizétur, nisi men assuétum reformidanemendáre se stúdeat. tes, aut à nonnullis qui se

FERIA SEXTA dicunt Epíscopos, promoQuatuor Tempor. Septembris. ventur, sicque promóti ad Ex Statútis synódicis Eus- diæcesim nostram revertun

táchii de Bellaio, Parisien- tur: vólamus hujusmodi prosis episcopi.

mótos à sacrórum Ordinum Ann. 1557. can. 14. executióne arcendos esse, -TUbémus omnibus Cléri- donec de dicti Epíscopi poa

cis qui ad sacros Ordines testáte, eórum doctrina, vita Pars Autumnalis.

m .

et moribus, et título consti

In Festo terit.

SANCTI STREMONII Tu autem, Dómine, mise Arvernorum Apostoli. rére nostri. R. Deo grátias. Ex Constitutionibus EccléDIE I. NOVEMBRIS. siæ Gallicanæ in conventu In Festo

Melodunensi. Ann. 1579. OMNIUM SANCTOR. de Festorum Cultu.

Ex Concilio Tridentino. N On parùm stúdii et diliAnn. 1563. sess. 25. Decret. de Igéntiæ in eo adhibendum

Invocatione Sanctorum. est, fratres , ut scilicet dies M Andat sancta synodus Festiità celebrentur, utjuxta

N ómnibus Episcopis et præscriptum Apostoli, mecæteris docendi munus cu- mórias præpositórum nosramque sustinéntibus, ut trórum , qui nobis locúti juxta Catholicæ et Apostó- sunt verbum Dei, ágere vilicæ Ecclésiæ usum , à pri- deámur et meritórum eórum mævis Christianæ Religionis ac precum partícipes, et vitae tempóribus receptum, sanc- ac pietatis eórum strénui sitorumque Patrum consen- mus imitatores. siónem, et sacrórum conci

In Festo liórum decréta, imprimis de ANNIVERSARII Sanctórum intercessione, in- DEDICAT. ECCLES. vocatióne, Reliquiárum ho- ExConcílio Parisiensisexto. nóre, et legitimo Imáginum Ann. 829. lib. 2. cap. II. . usu, fideles diligenter ins Uia Pontífices Basílicas truant; docentes eos (Sanc Deo dédicant, ut omtos) unà cum Christo reg- nes qui illùc deprecatúri vénantes, oratiónes suas pro niunt, de quacumque tribuhominibus Deo offerre, bo- latióne ad eum clamáverint, num atque útile esse suppli- consolationis ejus beneficia citer eos invocáre, et ob consequantur , oportet ut, beneficia impetranda à Deo remoto negligentiæ tórpore, per Filium ejus Jesum Chris- hujusmodi loca ad Deum tum Dóminum nostrum, qui exorandum , sibique propisolus noster Redemptor et tium faciendum, frequenter Salvátor est, ad eórum ora- ac devotè adeant (Christiátiónes, opem auxiliumque ni;) dignosque sese aspecticonfugere.

busAngelorum,quorum con · Tu autem, Dómine, mise. venlus mínimè ibi adesse rére nostrî. Ry. Deo grátias. dubitantur, exhibeant.

In Festo

Sancti Sanctæve cujus paSS. TRINITATIS. trocínio Parochiális Écclésia Ex Concílio Constantino- dicála est, cohortatiónibus

politáno secundo oecumé- agat Párochus, ut ánimo piè nico. Ann. 553. collat. 8. répetant religiosas ejus sanc

tárum virtúlum exercitatio

can. I.

tris, et Filii, et Spiritûs lum ille vocátus, cùm semSancti, unam natúram, sive piternâ glóriâ perfruátur , substántiam, et unam virtú- pro caritáte quâ abundat, eótem, et potestatem, Tri- rum quorum salutis patrocínitátem consubstantiálem, nium suscepit, preces Deo unam Deitátem in tribus sub- offert. Die Sancti qui Parósistentiis sive persónis ado- chiæ patrónus est et custos, randam, talis anathéma sit. quò ad illius imitationem maIn Festo

gis fideles inflammentur, id PATRONI PRIMARII, Párochus præstet, cùm fre

SEU TITULARIS quéntior in ecclésia pópulus ALICUJUS ECCLESIÆ. adest, ut ipse aut álius in Ubi deest proprius Canon.

suggestu res ejus sanctè adEx Concilio Mediolanensi mirabiliterque gestas, mo

tértio, sub sancto Cárolo. rum disciplinam, pietatis Ann. 1573. tit. 1.

stúdia ac virtútes pronúnUd religiósiùs incolæ tiet.

uniuscujusque Parochiæ Tu autem, Dómine, mise Festum diem colant illius rére nostri. R. Deo gratias.

Quni

[graphic]
« ZurückWeiter »