Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[graphic]

ENCYCLOPÉDIE

THËOLOGIQUE,

OU NOUVELLE

SÉRIB DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,

OFFRANT, EN FRANÇAIS ET PAS ORDRE ALPHABÉTIQUE,

LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE /LA PLUS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.

CES DICTIONNAIRES SONT CEUX:

DES DÉCRETS DES CONGRÉGATIONS ROMAINES,— DE PATROI.OGIE, » M BIOGRAPHIE CHRÉTIENNE ET ANTI-CHRÉTIENNE , — DES CONFRÉRIES, — DES CROISADES, — DES MISSIONS,

D'ANECDOTES CHRÉTIENNES,

D'ASCÉTISME ET DES INVOCATIONS A LA VIERGE, — DES INDULGENCES, — DES PROPHÉTIES ET DES MIRACLES,

DE STATISTIQUE CHRÉTIENNE, — D'ÉCONOMIE CHARITABLE , — D'ÉDUCATION,

DES PERSÉCUTIONS, DES ERREURS SOCIALES,

De rniLOSOpniE Catholique, Des Conversions Au Catholicisme, Des Apologistes Involontaires,

D'éloquence Chrétienne, De Littérature id.,D'archéologie id.,D'ornementation id.

D'architecture, De Peinture Et De Sculpture id., De Numismatique id., D'héraldique id.,

De Musique id.,D'anthropologie id., De Paléontologie id.,

R'ÉPIGRAMIE id.,— DE BOTANIQUE id., — DE ZOOLOGIE id., — D'ETHNOGRAPniE, — DES MANUSCRITS,

DES INVENTIONS ET DÉCOUVERTES. —
DE MÉDECINE-PRATIQUE, — D'acri-s1lvi-viti-et-uort1culture, ETC.

PUBLIEE

PAR M. L'ABBÉ MIGRE,

ÉDITBDR DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE DU CLBRBÉ,

OU
DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

rMK : 6 rs. Le Tol. Pour Le Souscripteur A La Collection Entière, 7 Fr., 8 Fr., Et Même 10 ra. Pour Le

SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.

[ocr errors]

TOftTC QUARANTE-CINQUIEME.

DICTIONNAIRE D'ASCÉTISME.

TOME PREMIER.
2 VOL. PRIX : 14 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE , ÉDITEUR,

AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE DAMROISE, AU PETIT-MONTROU(.E,

BARRIÈRE D'EItFKR DE PARIS.

1854

#31 RENALDOTI DISSERTATIO.

n usum per captivitatem venerant, undè quâdam rerborum amplificatione dixerunt Judaei legem bis uisse datam, primô à Mose hebraicis litteris, secundô, ib Esdrà assyriacis litteris. Hoc unoinnititur fundanento irreligiosorum opinio, cui infirmandae multa opponerentur argumenta. Illa ut evertatur, si satis lon est universorum Judaeorum testimonium, quid rit si tùm Legis, tùm Regum libri non modò cribendi genere, sed etiam et linguà, discrepent b Esdrâ ? Supponendum ergô esset aut Esdram som, aut solos, qui nomine vocantur magnae Synaogae, sacros libros effingere, vel etiam corrumpere otuisse; quin etiam, necesse erat omnia, quibus impoura certô denudata fuisset, exemplaria librorum teuissent. Nùm prœtereà nemini potestas fuisset aut )luntas fraudem denuntiandi Israelitis ? Manifestè impossibilia haec omnia veniunt : res est prà omne studium posita veteris imitatio styli, cùm aesertim lingua desiit esse vernacula, nisi exstent ri quibus ad hoc scribendi genus attingas. Multis pa: exemplis plerasque Bibliorum suppositas partes | criticis recognitas fuisse ; et si Judaeos habuisse ros concedatur, meritò illos fuisse vera exemplaria isque credet. Nam, si quà impulsi causà, Judaei ;ensu suo novam suppositam legem comprobavent, quod animo repugnat ut impossibile, ea causa "it, ut lex indulgentior effingeretur, simulque abrorentur quœdam praesertim mandata, quibus, ex mporum rerumque circumstantiis, durissimum erat emperare. Tale, verbi gratià, illud erat, de uxoris alienigenis dimittendis, quod tamen Esdras summo n jure exsequendum curavit. Quo pacto Israelitae e dedissent in cujusdam arbitratum hominis, qui, proprià libidine, difficillimas proposuit leges, nisi litionis efficacià, ejus legis memoria, servataque · intermissione Mosis auctoritas interfuisset ? Quo lipiam privatus jure à singulis tribubus divulsisset ;, qui cum monumentis domûs originem invocare #issent, nisi, que in Bibliis hisce sacris contine· tur, tabellaria certà auctoritate sancita fuissent? modô, audità primùm horum Bibliorum lectione, ) delictorum illos pœnituisset, adeôque alacriter et "ectè vitam, velutin Esdrà memoratur, reformavisXR1, nisi quae audierant, quamvis impressa confusè, mimo insedissent hujus ingentis populi, ac praesereorum qui temporum captivitatem praecedentium rdabantur? cur etiam illae in reaedificando templo rvatae mensurœ ? curinvasis sacrisque restituendis 1 mentis eadem cura adhibita, nisi certissimum fuisadem haec olim ità prorsùs observata esse, et haec [ue singulatim, prout latè in sacrà Scripturâ no| |r, divinà revelatione fuisse indicta? Recens autem r quidam, cujus commentariiin sanctamScriptuuppressifuerunt, quiquetamenapud doctosfamam »avit, novam, quae pariter divinorum librorum ritatem evertit, hypothesim proposuit. Supponit Mo5i3temporibus propheticam scholam exstitisse, primô septuaginta senibus constans, accepit lè qui magno consilio vel Synedrino intererant ,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

adjunctis prophetis virisque inter Israelitas clarissimis. Illi insuper, nostro auctore teste, rerum sacrarum arbitri erant et interpretes; divinos libros curaverant colligendos, authenticos proclamaverant, atque sic apud populum illorum auctoritatem condiderant. Moses, verbi gratià , leges instituit, anteacta facta retulit, aetatisque suae historiam narravit ; at fortassè ab his publicis conscripta est quoque scribis, qui quae visa sint necessaria, addiderint, ponderatisque rationibus, quas tanti momenti res exigit, Mosis libros vocaverint, quia de Mose praecipuè agitur,Samuelis libros, quiade illius prophete historià omnis ferè versus refert, etità de caeteris. Hoc systema, valdè commendabile inter eos qui sacrorum librorum auctoritatem tollere conantur, multis difficultatibus confertur, neque, ut demonstrabitur,incertamineadversùs divinaslitterasstarepotest.Namque sieâ quam nuncformampraefert,Scriptura sacra constituta fueritab istà hominum congregatione, quae, ut historiam scriberet omninô divinitùs prodigiosam, ideôque supernaturali indigentem auctoritate, mandatum non habuerat, nonilliest majordebita fides, quàm caeteris historiis, quàm quantùm scilicet neque aliis historiis, neque rationi adversetur. Quâ hypothesi admissâ, nec jam sacer liber est, cui, proprià deposità ratione, credendum sit, nec jam magis Numinis aflatu editus quàm philosophorum sententiae, et ea, ut dixit aetatis nostrœ auctor, quœ vera et utilia in antiquitate profanâ occurrunt. Constat porrô tali propheticam scholam carere mandato, cùmdere nullus nos certiores Scripture sacrae locus facit; et prœtereà non sine causâ mihi notandum videtur, hanc scholam non sibi hoc mandatum attribuisse, quod profectô si commissum fuisset reipsà, manifestè praetendisset, reique aliquod monumentum in illis apposuisset libris, quos abillà compositos novus commentator supponit. Scriptum habent hi libri Deum cum Mose fuisse locutum, et quidem cum illo locutum, non, sicut cum aliis prophetis, somniis, parabolisque aenigmate arduis, sed planè coràm obversà fronte, velut amicus cum amico loquitur. Ex hoc ipso libro quem ab istis compositum affirmant, depromptum est tale testimonium. Ibietiam illae adversùs Mosem narrantur seditiones, quibus ii, quos collegii prophetici socios meritô credas, interfuerunt. Quas quidem rebelliones maximè stupendis miraculis vir ille sanctus compressit, undè evidenter illius missio innotescit, atque intima cum Deo societas manifestatur. Facti memoriam servavit hebrœa gens, Mosemque testata est Scriptura sacra à Deo apertè missum, qui, Deo jubente, omnia haec scripserat. Isti ergo collegii prophetici viri confessi sunt Deum cum Mose, non verô cum illis locutum fuisse; insuper id est, illos, si ea quae Mosis ministerio annuntiata fuerant adorare deberent, non idcircô esse interpretes et judices. Id confirmat universus Pentateuchi progressus, et argumentum fidei nunc etiam Judaei retinent, tantùm omnes suprà prophetas exstitisse Mosem, quantùm suprà cœteros homines prophetarum agmen. At aliquis fortè nobis aderit, declarando illos veteres Israelitas solummodò stetisse testes, ut propriâ suffra

[graphic]

ENCYCLOPEDIE

THÈOLOGIQUE,

OU NOUVELLE

SèRIB DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,

OrrftANT, BU TRAflÇAIS ET PAS ORDRE ALPHABÉTIQUE,

LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.

Ces Dictionnaires Sont Ceux:

Des Décrets Des Congrégations Romaines,De Patrologie,
«■» M Biographie Chrétienne Et Anti-chrétienne , Des Confréries, Des Croisades, Des Hissions,

P'anecdotes Chrétiennes,

D'ascétisme Et Des Invocations A La Vierge, Des Indulgences, Des Prophéties Et Des Miracles,

"-de Statistique Chrétienne, D'économie Charitable , D'éducation,

Des Persécutions, Des Erreurs Sociales,

De Philosophie Catholique, Des Conversions Au Catholicisme, Des Apologistes Involontaires,

D'éloquence Chrétienne, De Littérature id., D'archéologie id., D'ornementation id.

D'architecture, De Peinture Et De Sculpture id., — DE Numismatique id., D'héraldique id.,

De Musique id.,D'anthropologie id., De Paléontologie id.,

D'épicrapiue id.,De Botanique id., De Zoologie id., D'ethnographie, Des Manuscrits,

DES INVENTIONS ET DÉCOUVERTES. —
DE MÉDECINE-PRATIQUE, — D'agri-silvi-v1ti-et-h0rticulture, ETC. •

PUnLIEE

PAR M. L'ABBÉ JLIGNE,

ÉDITEUR BB LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLBR0É,

011
DES COBR8 COUPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

PRIX ï 6 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE
SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.

TOME QUARANTE-CINQUIÈME.

DICTIONNAIRE D'ASCÉTISME.

TOUR PREMIER.
2 VOL. PRIX : 14 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE , ÉDITEUR,

AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE DAMBOISR, AU PEITT-MONÏROUGE,

BARRIÈRE D'ENFER DR PARIS.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »