Abbildungen der Seite
PDF

A COLLECTION OF RECORDS.

AD LIBRUM PRIMUM.

I.-The Record of Card. Adrian's Outh of vestris et provida circumspectione, ad plenum

Fidelity, to Henry VII. for the Bishoprick of confidentes, dedimus, et concessimus, ac per Bath and Wells.

præsentes damus et concedimus, vobis, tribus

aut duobus vestrum, quorum præfatum Epig. [Treat. Rolls.]

copum Wigorn. unicum esse volumus, plenam TENRICUS REX, &c. Reverend. in potestatem et autoritatem, vice et nomine II Christo Patri Domino Sylvestro Epis- nostris, hujusmodi renunciationem in manus cop. Wigorn. venerabili viro Domino Roberto vestras, et juramentum ad Sancta Dei EvanSberbourn Ecclesiæ Sancti Pauli London. gelia corporaliter tacta, juxta formam et decano, nostris in Romana curia oratoribus, verum tenorem, de verbo in verbum inferius ac Magistro Hugoni Yowng Sacræ Theologiæ descriptum, ab eodem Reverendissimo Dom Professori, salutem. Cum omnes et singuli mino Cardinali recipiendi, exigendi, et cum Arcbiepiscopi et Episcopi hujus nostri inclyti effectu præstari videndi; ipsumg; CardinaRegni, quorum omnium nominationes, et pro- lem, ut hujusmodi renunciationem e motiones, ad ipsas supremas dignitates, nobis mentum per ipsum sic ut permittatis fiendum, attinent ex regali et peculiari quadam Pre et præstandum, manu et subscriptione suis rogativa, jureq; municipali, ac inveterata con- signet, et inuniat, requirendi, et ut ita fiat suetudine, hactenus in hoc nostro Regno in- cum effectu videndi, literas quoq; et instruconcusse et inviolabiliter observata, teneantur menta publica super bujusmodi renunciatione, et astringantur, statim et immediate post im- et juramento fieri petendi, et notarium sive petratas Bullas Apostolicas, super eorundem notarios publicos, unum vel plures, ut ipya promotione ad ipsam nostram nominationem, instrumenta conficiant: Necnon testes qui coram nobis et in præsentia nostra, si in hoc tunc præsentes erunt, ut veritati testimonium Regno nostro fuerunt, vel coram Commissa- perhibeant rogandi et requirendi, ipsaq; juriis nostris, ad hoc sufficienter et legittime ramentuin vel instrumenta taliter fienda, deputatis, si alibi moram traxerunt, non solum verum ordinem rei gerendæ, et renunciationis palam, publice, et expresse, totaliter cedere, ac juramenti tenores in se continens vel conet in manus nostras renunciare omnibus, et tinentia, nobis destinandi et transmittendi: quibuscunq; verbis, clausulis, et sententiis in Et generaliter oinnia et singula faciendi, ipsis Bullis Apostolicis contentis, et descrip: gerendi, et exercendi, quæ in prædictis et tis, quæ sunt, vel quovis modo in futurum quolibet prædictorum necessaria fuerint, seu esse poterunt, præjudicialia, sive damnosa, quomodolibet opportuna, ac quæ rei qualitas nobis, hæredibusq; de corpore nostro legit. exigit et requirit, et quæ nosipsi facere et time procreatis Angliæ regibus, Coronæ aut exercere possemus si præsens et personaliter Regno nostro, juribus vel consuetudinibus aut interessemus, etiam si talia forent quæ de se Prærogativis ejusdem Regni nostri, et quoad mandatum exigant magis speciale. Tenor hoc totaliter seipsos submittere et ponere in Renunciationis sequitur et est talis : Ego nostra bona venja et gratia ; sed etiam jura- Adrianus miseratione divina tituli Sancti mentum fidelitatis et bomagii ad Sancta Dei Chrisogoni Presbyt. Cardinalis Episcopus Erangelia, per eosdem respective corporaliter Bathon. et Wellen. coram vobis Reverendo Lacta, nobis facere et præstare : Cumq; 108 Patre Episcopo Wigorn. Domino Roberto ob præclara merita eximiasq; virtutes quibus Shurborno decano Sancti Pauli London. et Reverendissimum in Christo Patrem, Domi- Hugone Yowng in Theologia Professore, ComDum Adrianum tituli Sancti Chrisogoni Pres- missariis ad hoc a serenissimo atq; excelbyterum Cardinalem, abunde refertum con- lentissimo Principe Domino Henrico Dei spicimus, obq; diuturnum et fidele obsequium Gratia Kege Angliæ, et Franciæ, et Domino per ipsum Cardinalem nobis factum et im. Hiberniæ, ejus nominis septimo, Domino meo pensum, eundem ad Ecclesias Bathon, et supremo, sufficienter, et legittime deputatis, Wellen. in vicern unitas nominavimus et pro- expresse renuncio, et in his scriptis manu et movimus, qui idcirco et ob id quod in curia sigillo meis in præsentia notariorum et tes. Romana continue moram trabit, non potest tium subscriptorum munitis, totaliter cedo commode bujusmodi renunciationem et jura: omnibus et quibuscunq; verbis, clausulis et mentum coram nobis personaliter facere et sententiis, in bullis Apostolicis mihi factis de præstare : Hinc est quod nos de fidelitatibus pro lict. Episcopat Bathon. et Wellen. con.

tentis et descriptis, quæ sunt vel quovis modo accurate et diligenter, cum omnimoda dertein futurum esse poterint præjudicialia sive ritate prosequar, pertractabo et solicitabo : damnosa præfato serenissimo Regi, Domino Bullasq; et alias Literas Apostolicas validas meo supremo, et hæredibus suis de corpore et efficaces, in debita Juris forma, super eissuo legittime procreatis Angl. Regibus, Co- dem causis et negotiis impetrare et obtinere ronæ aue Regno, sive Majestatis Juribus vel absq; fraude, dolo aut sinistra quavis machiconsuetudinibus, aut Prærogativis ejusdem natione quantum in me erit, cum omni effectu Regni: et quoad hoc me integraliter submitto epitar, operam dabo et conabor : ac easdem et pono in gratia suæ Celsitudinis, humillime taliter expeditas, cum ea quam res expostulat supplicans suam Majestatem, dignetur mihi diligentia, suæ Serenitati, transmittam aut concedere temporalia dicti Episcopatus Ba- per alios transmitti, tradi et liberari curabo, thon. et Wellen. quæ recognosco tenere a sua et faciam. Servitia quoq; et homagia pro Majestate tanquam a Domino meo supren

e tanquam a Domino meo supremo. temporalibus dicti Episcopatus, quæ recogTevor Juramenti sequitur et est talis : Et nosco tenere a sua Celsitudine tanquam a ego idem Adrianus Cardinalis prædictus Juro Domino meo supremo, fideliter faciam et imad hæc Sancta Dei Evangelia per me corpo- plebo. Ita me Deus adjuvet et hæc Sancta raliter tacta, quod ab hac die et in artea, vita Dei Evangelia. In cujus, &c. T. R. apud mea naturali durante, ero fidelis et verus Westm. 13 die Octob. ligens, ac fidelitatem in ligencia mea pure et

Per ipsum Regem. sincere servabo, fideleq; el verum obsequium secundum optimum posse meum faciam et → impendam serenissimo Principi Henrico ejus II.- Pope Julius's Letter to Archbishop War. nominis septimo, Dei Gratia Angl. et Fran. ham, for giving King Henry VIII, the Regi ac Domino Hiber. Domino meo supre- Golden Rose. mo, et bæredibus suis de corpore suo legittime Julius Secundus Papa venerabili Fratri procreatis Angl. Regibus, contra quascunq;

Guilielmo Archiepiscop. Cantuarien. personas, cujuscunq; status, gradus, præemipentiæ aut conditionis extiterint: nec quic

(Registrum Warhami Fol. 26.] quam faciam aut atteinptabo fieri, ne aut at. VENERABILIS Frater, salurem et Apos. temptari consentiam, quod in damnum, in- tolicam Benedictionem. Charissimum in commodum, aut præjudicium, ipsius serenis. Christo Filium nostrum Henricum Angliæ simi Regis aut hæredum suorum prædictorum, Regem Illustrissimum, quem peculiari chajurium, libertatum, Prærogativarum, privile- ritate complectimur, aliquo insigni A posto. giorum et consuetudinum sui incliti Regni, lico munere in hoc Regni sui primordio, dequovis modo cedere poterit ; sed omne id corandum putantes, mittimus nunc ad eum quod jam scio, vel imposierum cognoscamn Rosam Auream, Sancto Chrismate delibutam, inhonorabile, damnosum aut præjudiciale, et odorifero Musco aspersam, nostrisq; masua Serenitati, aut Regno suo, seu contrarium nibus de more Romanorum Pontificum benehonori aut Serenitati suæ Majestatis, aut dictam, quam ei a tva Fraternitate inter Mishæredum suorum prædictorum, non solum sarum solemnia per te celebranda, cum cæreimpediam ad extremum potentiæ meæ, sed moniis in notula alligata contentis. dari voetiam cum omni possibili diligentia id osten- lumus nostra et Apostolica benedictione. dam et significabo, ostendive aut significari Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub faciim eidem serenissimo Regi, omni favore, Annulo Piscatoris, 5 April. 1510. Pontificametu, promisso aut Jurejurando cuicunq; tus nostri Anno septimo. SIGISMUNDUS. personæ aut quibuscung: personis cujuscunq; The Note of the Ceremonies of delivering the status, gradus, ordinis, præeminentiæ, condi. Rose, referred to in the Letter, was not thought tionisve extiterunt, quod ante hac per me face

worthy to be put in the Register. tum aut interpositum seu imposterum fiendum aut interponendum, penitus sublato et non obstantibus. Honorem insuper suæ Majestati

III.—A Writ for Summoning Convocations. ad extremum potentiæ mere servabo, Parliamentis quoq; et aliis Consiliis suz Celsitudi.

[Tonst. Regist. Fol. 33.] nis cum in ejus Regno fuero diligenter atten. Rex, &c. Reverendissimo in Christo Patri dam; Consilium quod sua Serenitas per se cen Cantuarien. Archiepis. totius Angliæ Primati literas ant nuncium sulm mibi manifestaoit, et Apostolicæ sedis Legato, salutem. Quinemini paudam, nisi iis quibus ipse jusserit: busdam arduis et urgentibus negotiis, Nos, ei si consilium meum super aliquo facto Ma. defensionem et securitatem Ecclesiæ Anglicajestas sua postulaverit, fideliter sibi consulam, næ, ac pacem, tranquillitatem, et bonum pubet quod magis suæ Serenitati ridebitur expe- licum, et defensionem Regni nostri et subditodire, et conducere juxta opinionem et scire rum nostrorum ejusdem concernentibus, vobis meum, dicam et aperiam, atque id si sua in fide et dilectione quibus nobis tenemini Serenitas mandaverit pro posse meo diligen- rogando mandamus, quatenus præmissis deter faciam. Causas insuper et negotia omnia bito intuitu attentis et ponderatis, universos suæ Serenitalis mibi commissa, seu imposte. et singulos Episcopos vestræ Provinciæ, ac rum coinmittenda, in Curia Romana prose. Decanos et Priores Ecclesiarum Cathedraquenda, pertractanda et solicitanda, fideliter, lium, Abbates, Priores et alios Electivos, esemptos et non exemptos, necnon Archidi. nostræ antedictæ, citari peremptorie et præaconos, Conventus, Capitula, et Collegia, moneri volumus et mandamus, Quod idem totamq; Clerum, cujuslibet Dioceseos ejus- Episcopi Suffraganei, nostri licarii Generales, dem Provinciæ, ad conveniendum coram vo- Decani et Custodes sive Officiales, Abbales, bis in Ecclesia Sancti Pauli London. vel alibi Priores, Archidiaconi ac cæteri Ecclesiarum prout melius expedire videritis, cum ompi Prælati, exempti et non exempti, personaliter, celeritate accommoda, modo debito conrocari et quodlibet Capitulum Ecclesiarum Cath. faciatis ad tractandum, consentiendum, et per unum de Capitulo graduatum, vel magis concludendum super præmissis, et aiis quæ idoneum. dictiq; singuli Abbates, sive Pri. sibi clarius proponentur, tunc et ibidem ex ores, Conventus sub se habentes, nullo obparte nostra. Et hoc, sicut Nos et statum star te impedimento legittimo, per unam Re Regni nostri, et bonorem et utilitatem Eccle- ligiosam personam de Conventu graduatam siæ prædictæ diligitis, nullatenus omittatis. si quæ sit, ceu alias per unam magis idoneam Teste meipso, &c. apud Westminst. 6 Feb. de eodem Conventu, Clerusq: cujuslibet Dioc. Anno Regoi 14.

Provinciæ antedictæ per duos procuratores Warham in his Writ of executing this Summons, graduato ejusdem Dioc. seu alias si non fue

pretires the 20th of April for the day of their runt, per duos sufficientiores et babiliores meeting

Dioc. in eorum Beneficiis realiter residentes, compareant coram nobis aut nostris in hac

parte locumtenenubus, vel Commissariis si IV.- A W'rit for a Conrocution summoned by

bu nos tunc (quod absit) impediri contigerit in Warham on an Ecclesiastical account.

Ecclesia Cathed. Sancti Pauli London. die

Sabbat. viz. 20. mensis Januarii &c. Dat. [Regist. Fitz-Williams.)

in Manerio nostro de Lambeth. primo die WILLIELMUS permissione divina Cantuar, mensis Novembris Anno Domini millesimo Archiepiscopus, totius Angliæ Primas et quingentesimo nono, et nostræ Translat. Apostolicæ sedis Legatus, venerabili confra- Anno sexto. tri nostro Domino Ricardo Dei Gratia Lon. don. Episcopo, salutem et fraternam in Do.

1.-The Preamble of the Act of Subsidy mino caritatem. Cum nuper Ecclesia Anglicana, quæ majorum nostrorum temporibus,

granted by the Clergy. mulus ac magnis libertaubus et immunitati: (Anno Dom. 1523. Regist. Cuthberti Tonstall. bus gaudere solebat, quorundam iniquorum

Folio 10.) bominum malitiis, et nequitiis fortiter fuerit Quum Illustrissimus et Potentissimus Doinquietata et perturbata, qui omnia quæ a minus noster Rex Angliæ et Franciæ, Defenmajoribas nostris sancte et pie, ob tranquil. sor Fidei et Dominus Hibern. semper extitit litatem dictæ Ecclesia, fuerunt ordinata ac constantissimus Ecclesiæ Protector et Patrosancita, vel prava et sinistra interpretatione nus optime meritus, atq; superioribus annis, prope subvertentes, vel personas Ecclesiasti. in diebus fælicis recordationis Julii ejus nocas male tractantes, ac eas contemptui ba- minis Papæ secundi, grave Schisma in Ecbentes, dictam Ecclesiam pene prostraverunt clesia Romana exortum pacavit et extinxit; ac pedibus conculcarunt: Ne igitur dicta Ec- et postea ipsam Ecclesiam Romanam contra clesia Anglicana ad calamitatem insignem vim et potentiam Gallorum, qui tunc ltaliam seu ruinam ac jacturam, et quod absit, deso- et Urbem Romanam in servitutem redigere lationem perveniat, quas diu eadem Ecclesia moliebantur, validissimo excercitu et bello Anglicana per diversas personas, ut præfertur longe onidium sumptuosissimo fæliciter depræ oculis suis Deum non habentes, nec cen- fendit, et securam reddidit: Ac præterea suras Sanctæ Matris Ecclesiæ timentes, sus. postremis bis diebus Lutberapas Hæreses, in tinuit et sustinebat, prout de verisimili Re- Ecclesiæ Sacramenta Ecclesiæq; statuin fuformatione non babita in futurum sustinere riose debaccantes doctissimoet nunquam satis debeat ; Nos prout tenemur, congruum reme- laudato libello contudit et superavit; vicissim dium in hac parte providere cupientes, et ob tam gladio quam calamo hostes Ecclesiæ streid ipsum Prælatos et Clerum nostræ Cantuar. Duissime profligans, quibus meritis suam claProvinciæ convocare volentes; Fraternitati rissimam famam immortali gloriæ pariter convesiræ igitur committimus et mandamus, secravit, tales laudes et gratias sua incompa-, quatenus omnes et singulos dicta nostra Cant. rabili bonitate ab Ecclesia promeruit, quales Ecclesiæ Suffraganeos infra nostran Provin- nunquam satis dignas quisquam mortalium ciam constitutos, et absentium Episcoporum referre poterit, sed Deus affatim persolvet si qui fuerunt Vicarios in Spiritualibus gene. præmia digna. Quumq; idem Rex noster rales, ac Diocesium vacantium Custodes Spi- et Protector illustrissimus a Rege Gallorum ritualitatis, et Officiales citetis seu citari faci- per Mare et per Terras, incolas bajus Regni atis, peremptorie, et per eos Decanos et contra percussum fædus. promissam fidem, et Priores Ecclesiarum Cath. ac singula Capitula suum ipsius salvum conductum assidue infeseorundum, Archidiaconos, Abbates et Priores, tante, et Scotos contra Regnum hoc instigante Conventus sub se habentes, et alios Ecclesi. ac suis stipendiis conducente, atq; ducem arum Prælatos exemptos, et non exemptos, Albaniæ in perniciem principis Scotorum nosClerumq; cujuslibet Dioceseos Provinciæ tri Regis ex sorore Nepotis impellente, ali.

B ?

asq; injurias multas et graves contra Regiam tuum aliarumq; domorum Religiosarum, nece Majestatem suosq; amicos et subditos quo- non quorumcunq; beneficiorum et Posses. tidie muluplicante, provocatur, irritatur atq; sionum Ecclesiasticarum, &c. urgetur ut bellum suscipiat, suumq: Regnuin tam contra Gallos quam contra Scotos ut decet imvictissimum Principein potenter defen- VI.-Bishop Tonstal's License to Sir Thomas dat ; non enim ultra pacem colere vel pacem More for reading Heretical Books. longius expectare convenit postquam Rex Galloruin suinmum Pontiticem bene moven

(Regist. Tonst. Fol. 138.) tem, et quæ pacis sunt suadentem, audire CUTHBERTUS permissione Divina London. recusat, exercitum instruens et bellum appa: Episcopus Clarissino et Egregio viro Domino rans, fortassis in multos annos duraturum: Thomæ More fratri et amico Charissiino Sadignissimum est ob prætata tam præclara fa- lutem in Domino et Benedict. Quia nuper, cinora, ut sicut Rex noster illustrissimus plus postquam Ecclesia Dei per Germaniam ab cæteris Regibus antecessoribus fuis pro Ec- bareticis infestata est, juncti suut nonnulli clesiæ defensione, utilitate et bonore insuda. iniquitatis Filii, qui veterem et damnatam vit, et plus expensarum sustinuit; ita ad sus. hæresim Wycliffianam et Lutherianam, etiam tinenda belloruin onera imuninentia, pro Ec- hæresis Wycliffianæ alumni transferendis in clesiæ et touius Regni hujus defensione, per nostratem vernaculam linguam corruptissimis Ecclesiam ta!i subsidio adjuvetur quale an- quibuscunq; eorum opusculis, atque illis ipsis terioribus Regibus nunquam antehac couces- magna copia impressis, in hanc postram Resum est, nec tortassis posterioribus Regibus gionem inducere conantur; quam sane pes. unquam simile, nisi ob talia benefacta vel ex- tilentissimis dogmatibus Catholicæ fidei re. tremam bellorum necessitatem postea con- ritati repugnantibus maculare atq; inficere cedetur. Quocirca ut Regia Majestas ad fo- magnis conatibus moliuntur. Magnopere vendam et protegendam Ecclesiam, et Clerum igitur verendum est ne Catholica verilas id Angliæ, magis indies animetur, et ut jura, totum periclitetur nisi boni et eruditi viri libertates et privilegia Ecclesiæ concessa be- malignitati tam prædictoruin hominum strenigne Ecclesiæ servet, et ab aliis servari fa- nue occurrant, id quod nulla ratione melius ciat, et ne præfata benefacta in ingratos con- et aptius fieri poterit, quam si in lingua Catulisse videatur.

tholica veritas in totum expugnans bac inNos Prælati et Clerus Cant. Provinciæ in sana dogmata simul etiam ipsissima prodeat hac Sacra Synodo Provinciali sive Prælato- in lucem. Quo fiet ut Sacrarum literarum rum et Cleri ejusdem Convocatione, in Ec- imperiti homines in manus sumentes novos clesia Cathed. Divi Pauli London. vicesimo istos Hæreticos Libros, atq; una etiam Ca. die mensis Aprilis Anno Dom millesimo tholicos ipsos refellentes, vel ipsi per se ve quingentesimo vicesimo tertio inchoata, ac rum discernere, vel ab aliis quorum perspi. usq; ad et in decimum quartum diem mensis cacius est judicium recte admoneri et doceri Augusti proxime ex tunc sequentis de diebus possint. Et quia tu, Frater Clarissime, in in dies continuata, congregati, Illustrissinio lingua nostra vernacula, sicut etiam in La. Domino Regi perpetuo et potentissimo Fidei tina, Demosthenem quendam præstare potes, et Ecclesiæ defensori, subsidium dare et con- et Catholicæ veritatis assertor acerrimus in cedere Decrevimus, quam nostram Benevo omni congressu esse soles, melius subcisivas lentiam ut gratam et acceptam babeat bumil. horas, si quas tuis occupationibus suffurari lime deprecamur, protestantes expresse, quod potes, collocare nunquam poteris, quam in per præsentem concessionem, quam tanquam nostrate lingua aliqua edas quæ simplicibus novam et ante insolitam pro nostra singulari et ideotis hominibus subdolam hæreticorum et personali in Regiam Majestatem obser- malignitatem aperiant, ac contra tam impios vantia sine exemplo donamus, omnino nolu. Ecclesiæ supplantatores reddant eos instrucmus Ecclesiæ Anglicanæ aut successoribus tiores: babes ad id exemplum quod imiteris nostris in aliquo præjudicium generari, nec præclarissimum, illustrissimi Domini nostri casum hunc singularem ad sequen, trahi : Regis Henrici octavi, qui Sacramenta EcQuoil si præsentem Concessionem pro exem- clesiæ contra Lutherum totis viribus ea subplo et (ut vocant) pro Præsidente ad similes vertentem asserere aggressue, immortale nounquam Concessiones exigeudas accipiendam men Defensoris Ecclesiæ in omne ævum pro. fore præsentiremus, certe in eam omnino con meruit. Et ne Andabatarum more cum ejus. sentire recusassemus ; quandoquidem sub- modi larvis lucteris, ignorans ipse quod opsidium sub modis, formis, conditionibus, ex. pugnes, mitto ad te insanas in nostrate lingua ceptionibus ac provisionibus, et protestatione istorum nænias, atque una etiam nonnullos super et infrascriptis, et non aliter, neq; alio Lutheri Libros ex quibus hæc opinionum mon. modo, Damus et Concedimus, viz. Subsidium stra prodierunt. Quibus abs te diligenter se extendens ad Medietatem sive mediam perlectis, facilius intelligas quibus lativulis partem valoris omnium fructuum reddituum, tortuosi serpentes sese condant, quibusq; et proventuum, possessionum, unius anni, anfractibus elabi deprehensi studeant. Magni ompium et singulorum Episcopatuum, Eccle- enim ad victoriam momenti est hostium Consarum Cathed.et Collegialarum, Dignitatum, silia explorata babere, et quid sentiant quove Hospitalium, Monast. Abbaciarum, Priora- tendant penitus nosse : namn si convellere

« ZurückWeiter »