Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

A COLLECTION OF RECORDS.

AD LIBRUM PRIMUM.

I.-The Record of Card. Adrian's Outh of vestris et provida circumspectione, ad pledum

Fidelity, to Henry VII. for the Bishoprick of confidentes, dedimus, et concessimus, ac per Bath and Wells.

præsentes damus et concedimus, vobis, tribus

aut duobus vestrum, quorum præfatum Epig. [Treat. Rolls.]

copum Wigorn. unicum esse volumus, plenam Christo Patri Domino Sylvestro Epis- nostris, bujusmodi renunciationem in manus

C. cop. Wigorn. venerabili viro Domino Roberto vestras, et juramentum ad Sancta Dei EvanSherbourn Ecclesiæ Sancti Pauli London. gelia corporaliter tacta, juxta formam et decano, nostris in Romana curia oratoribus, verum tenorem, de verbo in verbum inferius ac Magistro Hugoni Yowng Sacræ Theologiæ descriptum, ab eodem Reverendissimo DoProfessori, salutem. Cum omnes et singuli mino Cardinali recipiendi, exigendi, et cum Archiepiscopi et Episcopi hujus nostri inclyti effectu præstari videndi; ipsumq; CardinaRegni, quorum omnium nominationes, et pro- lem, ut hujusmodi renunciationem et juramotiones, ad ipsas supremas dignitates, nobis mentum per ipsum sic ut permittatis fiendum, attinent ex regali et peculiari quadam Præ. et præstanduin, manu et subscriptione suis rogativa, jureq; municipali

, ac inveterata con- signet, et inuniat, requirendi, et ut ita fiat suetudine, hactenus in hoc nostro Regno in- cum effectu videndi, literas quoq; et instruconcusse et inviolabiliter observata, teneantur menta publica super bujusmodi renunciatione, et astrirgantur, statim et immediate post im- et juramento fieri petendi, et notarium sive petratas Bullas Apostolicas, super eorundem notarios publicos, unum vel plures, ut ipsa promotione ad ipsam nostram nominationem, instrumenta conficiant: Necnon testes qui coram nobis et in præsentia nostra, si in hoc tunc præsentes erunt, ut veritati testimonium Regno nostro fuerunt, vel coram Commissa- perhibeant rogandi et requirendi, ipsaq; juriis nostris, ad hoc sufficienter et legittime ramentum vel instrumenta taliter fienda, deputatis, si alibi moram traxerunt, non solum verum ordinem rei gerendæ, et renunciationis palam, publice, et expresse, totaliter cedere, ac juramenti tenores in se continens vel conet in manus nostras renunciare omnibus, et tinentia, nobis destinandi et transmitiendi: quibuscunq; verbis, clausulis, et sententiis in Ft generaliter onnia et singula faciendi, ipsis Bullis Apostolicis contentis, et descrip. gerendi, et exercendi, quæ in prædictis et tis, quæ sunt, vel quovis modo in futurum quolibet prædictorum necessaria fuerint, seu esse poterunt, præjudicialia, sive damnosa, quomodolibet opportuna, ac quæ rei qualitas nobis, hæredibusq; de corpore nostro legit- exigit et requirit, et quæ nosipsi facere et time procreatis Angliæ regibus, Coronæ aut exercere possemus si præsens et personaliter Reyno nostro, juribus vel consuetudinibus aut interessemus, etiam si talia forent quæ de se Prærogativis ejusdem Regni nostri, et quoad mandatum exigant magis speciale. Tenor hoc totaliter seipsos submittere et ponere in Redunciationis sequitur et est talis : Ego nostra bona venia et gratia ; sed etiam jura- Adrianus miseratione divina tituli Sancti mentum fidelitatis et homagii ad Sancta Dei Chrisogoni Presbyt. Cardinalis Episcopus Evangelia, per eosdem respective corporaliter Bathon. et Wellen. coram vobis Reverendo tacta, nobis facere et præstare : Cumq; nos Patre Episcopo Wigorn. Domino Roberto ob præclara merita eximiasq; virtutes quibus Shurborno decano Sancti Pauli London. et Reverendissimum in Christo Patrem, Domi- Hugone Yowng in Theologia Professore, ComDum Adrianum tituli Sancti Chrisogoni Pres. missariis ad hoc a serenissimo atq; excelbyterum Cardinalem, abunde refertum con- lentissimo Principe Domino Henrico Dei spicimus, obq; diuturnum et fidele obsequium Gratia Rege Angliæ, et Franciæ, et Domino per ipsum Cardinalem nobis factum et im. Hiberniæ, ejus nominis septimo, Domino meo pensum, eundem ad Ecclesias Bathon. et supremo, sufficienter, et legittime deputatis, Wellen. invicem unitas nominavimus et pro- expresse renuncio, et in bis scriptis manu et movimus, qui idcirco et ob id quod in curia sigillo meis in præsentia notariorum et tes. Romana continue moram trabit, non potest tium subscriptorum munitis, totaliter cedo commode bujusmodi renunciationem et jura. omnibus et quibuscunq; verbis, clausulis et mentum coram nobis personaliter facere et sententiis, in bullis Apostolicis mihi factis de præstare : Hinc est quod nos de fidelitatibus pro dict. Episcopat Bathon. et Wellen. con.

B

[ocr errors]

tentis et descriptis, quæ sunt vel quovis modo accurate et diligenter, cum omnimoda dexte-
in futurum esse poterint præjudicialia sive ritate prosequar, pertractabo et solicitabo :
damnosa præfato serenissimo Regi, Domino Bullasq; et alias Literas Apostolicas validas
meo supremo, et hæredibus suis de corpore et efficaces, in debita Juris forma, super eis-
suo legittime procreatis Angl. Regibus, Co- dem causis et negotiis impetrare et obtinere
ronæ aut Regno, sive Majestatis Juribus vel absq; fraude, dolo aut sinistra quavis machi-
consuetudinibus, aut Prærogativis ejusdem natione quantum in me erit, cum omni effectu
Regni : et quoad hoc me integraliter submitto enitar, operam dabo et conabor : ac easdem
et pono in gratia suæ Celsitudinis, humillime taliter expeditas, cum ea quam res expostulat
supplicans suam Majestatem, dignetur mihi diligentia, suæ Serenitati, transmittam aut
concedere temporalia dicti Episcopatus Ba- per alios transmitti, tradi et liberari curabo,
thon. et Wellen. quæ recognosco tenere a sua et faciam. Servitia quoq; et homagia pro
Majestate tanquam a Domino meo suprenio. temporalibus dicti Episcopatus, quæ recog-
Teñor Juramenti sequitur et est talis : Et nosco tenere a sua Celsitudine tanquam a
ego idem Adrianus Cardinalis prædictus Juro Domino meo supremo, fideliter faciam et im-
ad hæc Sancta Dei Evangelia per me corpo- plebo. Ita me Deus adjuvet et hæc Sancta
raliter tacta, quod ab hac die et in artea, vita Dei Evangelia. In cujus, &c. T. R. apud
mea naturali durante, ero fidelis et verus Westm. 13 die Octob.
ligens, ac fidelitatem in ligencia mea pure et

Per ipsum Regem.
sincere servabo, fideleq; et verum obsequium
secundum optimum posse meum faciam et
impendam serenissimo Principi Henrico ejus II.-Pope Julius's Letler to Archbishop War-
nominis septimo, Nei Gratia Angl. et Fran.

ham, for giving King Henry VIII. the Regi ac Domino Hiber. Domino meo supre Golden Rose. mo, et bæredibus suis de corpore suo legittime

Julius Secundus Papa venerabili Fratri procreatis Angl. Regibus, contra quascunq;

Guilielmo Archiepiscop. Cantuarien. personas, cujuscunq; status, gradus, præeminentiæ aut conditionis extiterint: nec quic (Registrum Warhami Fol. 26.] quam faciam aut atteinptabo fieri, ne aut at VENERABILIS Frater, salu:em et Apos. temptari consentiam, quod in damnum, in- tolicam Benedictiouem. Charissimum in commodum, aut præjudicium, ipsius serenis- Christo Filium nostrum Henricum Angliæ simi Regis aut hæredum suorum prædictorum, Regem Illustrissimum, quem peculiari chajurium, libertatum, Prærogativarum, privile- ritate complectimur, aliquo insigni Apostogiorum et consuetudinum sui incliti Regni, lico munere in hoc Regni sui primordio, dequovis modo cedere poterit ; sed omne id corandum putantes, mittimus nunc ad eum quod jam scio, vel imposterum cognoscam Rosam Auream, Sancto Chrismate delibutam, inhonorabile, damnosum aut præjudiciale, et odorifero Musco aspersam, nostrisq; masuæ Serenitati, aut Regno suo, seu contrarium nibus de more Romanorum Pontificum benebonori aut Serenitati suæ Majestatis, aut dictam, quam ei a tva Fraternitate inter Mishæredum suorum prædictorum, non solum sarum solemnia per te celebranda, cum cæreimpediam ad extremum potentiæ meæ, sed moniis in notula alligata contentis. dari voetiam cum omni possibili diligentia id osten- lumus nostra et Apostolica benedictione. dam et signifcabo, ostendive aut significari Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub faci'ım eidem serenissimo Regi, omni favore, Annulo Piscatoris, 5 April. 1510. Pontificametu, promisso aut Jurejurando cuicunq; tus nostri Anno septimo. SIGISMUNDUS. personæ aut quibuscunq: personis cujuscunq; The Note of the Ceremonies of delirering the status. gradus, ordinis, præeminentiæ, condi

Rose, referred to in the Letter, was not thurught tionisve extiterunt, quod ante hac per me fac

worthy to be put in the Register. tum aut interpositum seu imposterum fiendum aut interponendum, penitus sublato et non obstantibus. Honorem insuper suæ Majestati III.-A Writ for Summoning Convocations. ad extremum potentiæ meze servabo, Parliamentis quoq; et aliis Consiliis sur Celsitudi.

(Tonst. Regist. Fol. 33.) nis cum in ejus Regno fuero diligenter atten. Rex,&c. Reverendissimo in Christo Patri dam; Consilium quod sua Serenitas per se cen Cantuarien. Archiepis. lotius Angliæ Primati literas ant nuncium suum mibi manifestabit, et Apostolicæ sedis Legato, salutem. Quinemini paudam, nisi iis quibus ipse jusserit : busdam arduis et urgentibus negotiis, Nos, et si consilium meum super aliquo facto Ma- defensionem et securitatem Ecclesiæ Anglicajestas sua postulaverit, fideliter sibi consulam, næ, ac pacem, tranquillitatem, et bonum pubet quod magis suæ Serenitati ridebitur expe- licum, et defensionem Regni nostri et subditodire, et conducere juxta opinionem et scire rum nostrorum ejusdem concernentibus, vobis meum, dicam et aperiam, atque id si sua in fide et dilectione quibus nobis tenemini Serenitas mandaverit pro posse meo diligen- rogando mandamus, quatenus præmissis deter faciam. Causas insuper et negotia omnia bito intuitu attentis et ponderatis, universos suæ Serenitatis mihi coinmissa, seu imposte. et singulos Episcopos vestræ Provinciæ, ac rum committenda, in Curia Romana prose- Decanos et Priores Ecclesiarum Cathedra. quenda. pertractanda et solicitanda, fideliter, lium, Abbates, Priores et alios Electivos,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

esemptos et non exemptos, necnon Archidr. nostræ antedictæ, citari peremptorie et præaconos, Conventus, Capitula, et Collegia, moneri volumus et mandamus, Quod iidem totumq; Clerum, cujuslibet Dioceseos ejus- Episcopi Suffraganei, nostrilicarii Generales, dem Provinciæ, ad conveniendum coram vo- Decani et Custodes sive Officiales, Abbales, bis in Ecclesia Sancti Pauli London. vel alibi Priores, Archidiaconi ac cæteri Ecclesiarum prout melius expedire videritis, cum omni Prælati, exempti et non exempti, personaliter, celeritate accommoda, modo debito convocari et quodlibet Capitulum Ecclesiarum Cath. faciatis ad tractandum, consentiendum, et per unum de Capitulo graduatum, vel magis concludendum super præmissis, et aliis quæ idoneum. dictiq; singuli Abbates, sive Pri. sibi clarius proponentur, tunc et ibidem ex ores, Conventus sub se habentes, nullo obparte nostra.

Et hoc, sicut Nos et statum stante impedimento legittimo, per unam Re Regni nostri, et honorem et utilitatem Eccle- ligiosam personam de Conventu graduatam siæ prædictæ diligitis, nullatenus omittatis. si quæ sit, ceu alias per unam magis idoneam Teste meipeo, &c. apud Westminst. 6 Feb. de eodem Couventu, Clerusq; enjuslibet Dioc. Anno Regni 14.

Provinciæ antedictæ per duos procuratores Warham in his Writ of executing this Summons, graduato ejusdem Dioc. seu alias si non fue

prefires the 20th of April for the day of their runt, per duos sufficientiores et babiliores meeting.

Dioc. in eorum Beneficiis realiter residentes, compareant coram nobis aut nostris in hac

parte locumtenentibus, vel Commissariis si IV.-A Writ for a Convocation summoned by Ecclesia Cathed. Sancti Pauli London. die

nos tunc (quod absit) impediri contigerit in Warham on an Ecclesiastical dccount.

Sabbat. viz. 26. mensis Januarii &c. Dat. [Regist. Fitz-Williams.]

in Manerio nostro de Lambeth. primo die WILLIELMUS permissione divina Cantuar, mensis Novembris Anno Domini millesimo Archiepiscopus, totius Anglia Primas et quingentesimo nono, et nostræ Translat. A postolicæ sedis Legalus, venerabili confra- Anno sexto. tri nostro Domino Ricardo Dei Gratia Lon. don. Episcopo, salutem et fraternam in Do

V.--The Preamble of the Act of Subsidy mino caritatem. Cum nuper Ecclesia Anglicana, quæ majorum nostrorum temporibus,

granted by the Clergy. multis ac magnis libertatibus et immunitati. [Anno Dom. 1523. Regist. Cuthberti Tonstall. bus gaudere solebat, quorundam iniquorum

Folio 40.) hominum malitiis, et nequitiis fortiter fuerit Quum Illustrissimus et Potentissimus Doinquietata et perturbata, qui omnia quæ a minus noster Rex Angliæ et Franciæ, Defenmajoribus nostris sancte et pie, ob tranquil- sor Fidei et Dominus Hibern. semper extitit litatem dictæ Ecclesiæ, fuerunt ordinata ac constantissimus Ecclesiæ Protector et Patrosancita, vel prava et sinistra interpretatione nus optime meritus, atq; superioribus annis, prope subvertentes, vel personas Ecclesiasti- in diebus fælicis recordationis Julii ejus nocas male tractantes, ac eas contemptui ha- minis Papæ secundi, grave Schisma in Ecbentes, dictam Ecclesiam pene prostraverunt clesia Romana exortum pacavit et extinxit; ac pedibus conculcarunt: Ne igitur dicta Ec- et postea ipsam Ecclesiam Romanam contra clesia Anglicana ad calamitatem insignem vim et potentiam Gallorum, qui tunc Italiam seu ruinam ac jacturam, et quod absit, deso- et Urbem Romanam in servitutem redigere lationem perveniat, quas diu eadem Ecclesia moliebantur, validissimo excercitu et bello Anglicana per diversas personas, ut præfertur longe onipium sumptuosissimo fæliciter depræ oculis suis Deum non habentes, nec cen- fendit, et securam reddidit: Ac præterea suras Sanctæ Matris Ecclesiæ timentes, sus- postremis his diebus Lutheranas Hæreses, in tinuit et sustinebat, prout de verisimili Re- Ecclesiæ Sacramenta Ecclesiæq; statum fuformatione non babita in futurum sustinere riose debaccantes doctissimoet nunquam satis debeat ; Nos prout tenemur, congruum reme- laudato libello contudit et superavit; vicissim dium in hac parte providere cupientes, et ob tam gladio quam calamo hosies Ecclesiæ streid ipsum Prælatos et Clerum nostræ Cantuar, nuissime profligans, quibus meritis suam claProvinciæ convocare volentes; Fraternitati rissimam fainam immortali gloriæ pariter convestræ igitur committimus et mandamus, secravic, tales laudes et gratias sua incompa-, quatenus omnes et singulos dicta nostra Cant. rabili bonitate ab Ecclesia promeruit, quales Ecclesiæ Suffraganeos infra nostra:n Provin- nunquam satis dignas quisquam mortalium ciam constitutos, et absentium Episcoporum referre poterit, sed Deus affatim persolvet si qui fuerunt Vicarios in Spiritualibus gene- præmia digna. Quumq; idem Rex noster rales, ac Diocesium vacantium Custodes Spi- et Protector illustrissimus a Rege Gallorum ritualitatis, et Officiales citetis seu citari faci- per Mare et per Terras, incolas bnjus Regni atis, peremptorie, et per eos Decanos et contra percussum fædus, promissam fidem, et Priores Ecclesiarum Cath. ac singula Capitula suum ipsius salvum conductum assidue infeseorundum, archidiaconos, Abbaies et Priores, tante, et Scotos contra Regnum hoc instigante Conventus sub se habentes, et alios Ecclesi- ac suis stipendiis conducente, atq; ducem arum Prælatos exemptos, et non exemplos, Albaniæ in perniciem principis Scotorum nosClerumq; cujuslibet Dioceseos Provinciæ tri Regis ex sorore Nepotis impellente, ali

asq; injurias multas et graves contra Regiam tuum aliarumq; domorum Religiosarum, nece Majestatem suosq; amicos et subditos quo- non quorumcuuq; beneficiorum et Posses. tidie muluplicante, provocatur, irritatur atq; sionum Ecclesiasticarum, &c. urgetur ut bellum suscipiat, suumq: Regpuin tam contra Gallos quam contra Scotos ut decet imvictissimum Principem potenter defen. VI.- Bishop Tonstal's License to Sir Thomas dat; non enim ultra pacem colere vel pacem

More for reading Heretical Books. longius expectare convenit postquam Rex Galloruin suinmum Pontiticem bene moven

(Regist. Tonst. Fol. 138.] tem, et quæ pacis sunt suadentem, audire

CUTADERTUS permissione Divina London. recusat, exercitum justruens et bellum appa- Episcopus Clarissino et Egregio viro Domino rans, fortassis in multos annos duraturum: Thomæ More fratri et amico Charissiino Sadignissimum est ob præfata tam præclara fa- lutem in Domino et Benedict. Quia nuper, cinora, ut sicut Rex noster illustrissimus plus postquam Ecclesia Dei per Germaniam ab cæteris Regibus antecessoribus fuis pro Ec- bæreticis infestata est, juncti suvt nonnulli clesiæ defensione, utilitate et honore insuda. iniquitatis Filii, qui veterem et damnatam vit, et plus expensarum sustinuit; ita ad sus. hæresim Wycliffianam et Lutherianam, etiam tinenda bellorum onera imminentia, pro Ec- bæresis Wycliffianæ alumni transferendis in clesiæ et totius Regni bujus defensione, per nostratem vernaculam linguam corruptissimis Ecclesiam tali subsidio adjuvetur quale an- quibuscunq; eorum opusculis, atque illis ipsis terioribus Regibus nunquam antehac couces- magna copia impressis, in hanc vostram Resum est, nec tortassis posterioribus Regibus gionem inducere conantur; quam sane pesunquam simile, nisi ob talia benefacta vel ex- člentissimis dogmatibus Catholicæ fidei ve. tremam bellorum necessitatem postea con- ritati repugnantibus maculare atq; inficere cedetur. Quocirca ut Regia Majestas ad fo- magnis conatibus moliuntur. Magnopere vendam et protegendam Ecclesiam, et Clerum igitur verendum est ne Catholica veritas id Angliæ, magis indies animetur, et ut jura, totum periclitetur nisi boni et eruditi viri libertates et privilegia Ecclesiæ concessa be- malignitati tam prædictoruin hominum strenigne Ecclesiæ servet, et ab aliis servari fa- nue occurrant, id quod nulla ratione melius ciat, et ne præfata benefacta in ingratos con- et aptius fieri poterit, quam si in lingua Catulisse videatur.

tholica veritas in totum expugnans bac inNos Prælati et Clerus Cant. Provinciæ in sana dogmata simul etiam ipsissima prodeat hac Sacra Synodo Provinciali sive Prælato- in lucem. Quo fiet ut Sacrarum literarum rum et Cleri ejusdem Convocatione, in Ec- imperiti homines in manus sumentes novos clesia Cathed. Divi Pauli London. vicesimo istos Hæreticos Libros, atq; una etiam Ca. die mensis Aprilis Anno Dom millesimo tholicos ipsos refellentes, vel ipsi per se requingentesimo vicesimo tertio inchoata, ac rum discernere, vel ab aliis quorum perspiusq; ad et in decimum quartum diem mensis cacius est judicium recte admoneri et docer Augusti proxime ex tunc sequentis de diebus possint. Et quia tu, Frater Clarissime, in in dies continuata, congregati, Illustrissinio lingua nostra vernacula, sicut etiam in La. Domino Regi perpetuo et potentissimo fidei tina, Demosthenem quendam præstare potes, et Ecclesiæ defensori, subsidium dare et con et Catholicæ veritatis assertor acerrimus in cedere Decrevimus, quam nostram Benevo omni congressu esse soles, melius subcisivas lentiam ut gratam et acceptam babeat bumil: horas, si quas tuis occupationibus suffurari lime deprecamur, protestantes expresse, quod potes, collocare nunquam poteris, quam in per præsentem concessionem, quam tanquam nostrate lingua aliqua edas quæ simplicibus novam et ante insolitam pro nostra singulari et ideotis hominibus subdolam bereticorum et personali in Regiam Majestatem obser- malignitatem aperiant, ac contra tam impios vanuia sine exemplo donamus, omnino nolu- Ecclesiæ supplantatores reddant eos instrucmus Ecclesiæ Anglicanæ aut successoribus tiores: habes ad id exemplum quod imiteris nostris in aliquo præjudicium generari, nec præclarissimum, illustrissimi Domini nostri casum hunc singularem ad sequen. trahi : Regis Henrici octavi, qui Sacramenta EcQuoil si præsentem Concessionem pro exem- clesiæ contra Lutherum iotis viribus ea subplo et (ut vocant) pro Præsidente ad similes vertentem asserere aggressue, immortale nounquam Concessiones exigendas accipiendam men Defensoris Ecclesiæ in omne ævum pro. fore præsentiremus, certe in eam omnino con. meruit. Et ne Andabatarum more cum ejussentire recusassemus ; quandoquidem sub- modi larvis lucteris, ignorans ipse quod opsidium sub modis, formis, conditionibus, ex• pugnes, mitto ad te insanas in nostrate lingua ceptionibus ac provisionibus, et protestatione istorum nænias, atque una etiam nonnullos super et infrascriptis, et non aliter, neq; alio Lutheri Libros ex quibus hæc opinionum mon. modo, Damus et Concedimuz, viz. Subsidium stra prodierunt. Quibus abs te diligenter se extendens ad Medietatem sive mediam perlectis, facilius intelligas quibus lacibulis partem valoris onnium fructuum reddituum, tortuosi serpentes sese condant, quibusq; et proventuum, possessionum, unius anni, anfractibus elabi deprehensi studeant. Magni omnium et singulorum Episcopatuum, Eccle- enim ad victoriam momenti est hostium Consiarum Cathed. et Collegiatarum, Dignitatum, silia explorata babere, et quid sentiant quove Hospitalium, Monast. Abbaciarum, Priora. tendant penitus nosse : convellere

nam

« ZurückWeiter »