Abbildungen der Seite
PDF

Regnum hujusmodi Statuta decent : Cogita eis peccatum quo observantes prædictum si te talia inspicientem silere oportpat, et non Statutum illaqueantur: Et erunt (ut omnes magis clamare, contradicere, et pro viribus asserunt) prava in directa, et aspera in vias resistere. Estne ista filialis Reverentia? planas. Ne ergo, si tacueramus et nos, tuam Estne ista Christiana devotio quam Regnum aliorumg; desidiam dissimulantes similis Angliæ suæ Matri Ecclesiæ ac Sedi Aposto- apud omnipotentem Deum culpæ reos efficiat, licæ exbibet? Potestne Catholicum Regnum neve ovium nostrarum sanguis (si neglexeridici, ubi hujusmodi statuuntar profanæ leges mus) de manibus nostris exigatur, tuam fraet observantur, ubi prohibetur adiri Vicarius ternitatem qua possumus instantia, toto corde, Christi, nbi oves suas Successor Apostoli totoq; affectu bortamur, monemus, requiriPetri pascere juxta mandatum Domini non mus, et in virtute Sanctæ obedientiæ, el sub permittitur ? Christus dixit Petro suisg; Excommunicationis pæna cui (si neglexeris) Successoribus, Pasce oves meas; Statutum ipso facto te subjicimus, districte præcipiauten Regni pascere ipsas non sinit, sed endo mandamus, quatenus quamprimum ad vult ut Rex ipse pascat, devolvendo ad eum locum ubi Consiliarii Charissimi in Christo in certis casibus Apostolicam Auctoritatem. Filii nostri Henrici Angliæ Regis Illustris Christus ædificavit supra Petrum Ecclesiam; conveniunt, personaliter accedas, eosq; tam sed Regni Statutum, id prohibet : Nam non Ecclesiasticos quam Seculares pro sapientia patitur Petri Cathedram de Ecclesia prout tua, quam tibi Dominus inspiraverit, ratiojudicaverit, expedire, ordinare vel disponere. nibus ac monitionibus reddas instructos, ut Christus voluit quod quicquid summus Pon. prædictum Statutum in proximo Parliamento tifex in terris solverit aut ligaverit, solutum tollant penitus et aboleant: Cum enim Die ligatumve esset in cælis ; Statutum huic di- vinæ et Humanæ rationi, veteris ac Novi vipæ voluntati non assentit: Nam si quos Testamenti, Conciliorum, Sanctoruin Patrum, Sacerdotes ad ligandum solvendumq; animas Summorum Pontificum Decretis, ipsius deni. Christi Vicarius in Regnum contra Statuti que Universalis Ecclesiæ observantiæ evidentenorem destinaret, non modo ipsos non ad. tissime contradicat, nec sine interitu salutis mittit Statutum sed exulare jubet, bonis pri- æternæ quovis modo servari possit. Illudq; vari, aliisq; pænis affligi, et censuram seu inter alia dicere non omittas, qualiter EcProcessun Apostolicum in Regnum deferens, clesiasticæ libertatis violatores, facientesq; tanquam Sacrilegus capite punitur. Quid Statuta aut consuetudines contra libertatem ad hoc tua Discretio respondebit ? Estne hoc servari, Officiales, Rectores et Consinarii, Catholicum Statutum? Potestne sine Christi locorum ubi hujusmodi Statuta vel consuetuinjuria, sine Evangelii transgressione, sine dines editæ fuerunt vel servatæ, Ac etiam animæ interitu tolerari aut observari? Cur qui secundum prædicta judicaverint, ipso igitur non clamas, et quasi tuba exaltas vo- jure Excommunicationem incurrunt, quæ cem tuam, annuncians populo tuo peccata quantum sit Christi fidelibus metuenda, ipsis sua. Domui Israel scelera eorum, ne sanguis plene poteris declarare. Idem sub pana eorum de manibus tuis requiratur. Quod et eadem te facere volumus cum Parliamentuin si omnes quibus populorum cura commissa inchoabitur, tam erga prædictos Consiliarics est, facere teneantur, quanto magis id tibi quam Communitates, et alios qui vocem in erit necessarium exequi, cui populos et popu- ipso habuerint Parliamento. Insuper ut plulorum ministros, oves et ovium pastores, tuæ ribus viis honori Dei et Sanctæ Matris solicitudini Romana deputavit Ecclesia, a clesiæ, et animarum saluti provideatur, sub qua et Primatum et Sedis Apostolicæ lega- simili poena mandes ac præcipias omnibus tionem super Anglicanas Ecclesias suscepisti, tam Rectoribus Ecclesiarum, quam aliis offet ipsius gloriosissimi Martyris Beati Thomæ cium prædicationis obtinentibus, Secularibus olim Cantuariæ Archiepiscopi Successor ef- et Religiosis, ut frequenter in sermonibus fectus es, qui adversus similia decertans Sta- suis populos de prædicta materia instruere tuta, holocaustum se Deo offerens pro liber- non omittant. Volumus autem ut quicquid tate Ecclesiastica occubuit. Tu certe ob hæc, super prædictis feceris per tuas literas (qui. oinnium primus qui vexillo assumpto in aciem bus saltem duæ graves personæ, quæ ipsis prodire deberes, et fratres Co-episcopos tuos requisitionibus per te facieudis interfuerint, tuo exemplo in certamine sistere, primus se subscribant) nos certiores efficias. Dat. omnium terga pertis, et aliquos qui forte re. Rom. apud Sanctos Apostolos quinto die sistendi impetum caperent, tua sive pusilla- Decembris, Pontificatus nostri Anno decimo. Dimitate, sive dissimulatione, sive (ut omnes attestantur) evidenti prævaricatione a bono proposito dejicis. Itaq; si de te queritur XXXVIII.--A Letter to King Henry the Ecclesia, si in te omnis culpa transfertur,

Sixth for repealing thut Slutute. non mirari sed dolere, immo potius reipsum corrigere debes, et debitum quo ovium jure MARTINUS Episcopus, Servus Servorum astrictus es audacter exolvere : pro qua re Dei, Cbarissimo in Christo Filio Henrico efficienda, si velis quam potes operam adhi- Regi Angliæ Illustri, salutem et Apostolicam bere, non magnum certamen subeundum est. Benedictionem. Quum post multos nuncios Persuade tuo pro officio et Auctoritate tua, ad tuam Serenitatem pro abolitione illius secularibus, et eos veritatem instrue. Ostende detestabilis Statuti contra libertatem Eccle

[ocr errors]

siasticam editi olim transmissos, postremo salutem et Apostolicam Benedictionem. dilectum filium Magistrum Julianum causa. Multis nunciis ac frequentibus exhortationi. rum curiæ Camere Apostolicæ Auditorem, bus, pro debito pastoralis officii, vos ac Reg. pro eadem causa destinassemus; per ipsum num vestrum hactenus admonuimus, ut pro tua Celsitudo tunc nobis respondit, quod salute animarum vestrarum, et ipsius Regui quamprimum commode possit, Parliamen: honore, quoddam detestabile Statutum contra tum, sine quo idem nequit aboleri Statutum, Dipinum et Humanum Jus editum, quod convocaret, et in eo quod sibi possibile foret sine interitu salutis æternæ nullatenus ses. pro nostræ requisitionis implemento faceret, vari potest, aboleretur. Et quoniam id sine Protestans quod Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Parliamento tolli non posse, ex parte Charissedisq; Apostolicæ Juribus ac Privilegiissimi in Christo Filii nostri Henrici Regis nullo modo detrahere aut derogare intende- Angliæ illustris, Dilecto Filio Magistro Julibat: Nos ob hoc, sicut deinde aliis literis ano Causarum curiæ Cameræ Apostolicæ tibi significavimus, usq; ad id tem, us cum Auditori, tunc Nuncio nostro, responsum patientia expectare decrevimus, sperantes extitit, in quo (quam primum possei) conquod in Verbo Regio nobis pollicitus fueris, vocato, quod sibi possibile foret pro nostræ id tempore suo exequi non differres ; itaq; Requisitionis executione se facturum, idem quicquid ex parte nostra bactenus faciendum Rex pollicitus est, protestans Juribus ac Prifuit, omnem mansuetudinis et patientiæ mo- vilegiis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ et sedis dum experientes jam fecimus. Et licet gra. Apostolicæ in nullo velle detrahere aut derovibus interim per aliquos de Regno tuo gare. Nos volentes solita erga vos mansuelacessiti sumus injuriis, volumus tamen (ne tudine uti, decrevimus usq; ad ipsius Parliaquid contra promissum fieri videretur) usq; menti tempus expectare, sperantes quod tam ad id tempus (non sine rubore Sedis Aposto. Rex juxta suam Regiam Promissionem, quam licæ) expectare, ut merito illud verbum vos pro salute animarum vestrarum, Sancte Evangelicum jam dici possit, Quid debui ac Catholice secundum nostram Requisitio. huic vineæ facere et non feci? Tu vero, Fili nem concludetis. Itaq; cum Parliamentum Charissime, cum ipsius Parliamenti jam (it fertur) jam instet, vos omnes, quorum tempus instet, quod ex tua parte agendum animas nostræ curæ Dominus noster Jesus restal, juxta promissionem tuam ac verbum Christus commisit, bortamur, monemus obRegium implere non omittas, ad quod et secramus, ut unanimes vestrarum animarum Jure Divino et Humano tanquam Christia- salutem, ac conscientiarum puritatem pre nissimus Princeps obligatus, sine cujusvis re- cæteris rebus amantes, prædictum abominaquisitione pro tua et tuorum subditorum bile Statutum (quod qui observat vel obser. salute et honore facere teneris : præsertim vari faciat salvari non potest) penitus tolla. quum talia obtuleramus, ob quæ nec tibi nec tur, et de Regno in perpetuum aboleatis. dicto Regno ex prædicti Statuti abolitione Quod si quis forsitan robis contrarium perpræjudicium ullum redundare possit ; provi: suadere audeat, quicunq; ille sit, Sæcularis dere enim iis omnibus quæ causam Statuto vel Ecclesiastici Status tanquam hostem anidedisse dicuntur, jam sæpe nostro nomine marum vestrarum et honorum, nullatenus oblalum est, et nunc de novo offerimus. Jam audite ; nec eum virum Catholicum reputetis, igitur cum nulla quævis contradicendi occasio qui adversus Romanæ Ecclesiæ Auctoritatem, prætendi possit, speramus in dicto Parlia. Juraque et Privilegia Sedi Apostolicæ Divinimento tuam Serenitatem ita facturam, ut tus concessa, aliquid machinari præsumpserit, prædictum tam execrabile Statutum penitus quibus ipse Rex vester Illustris nolle ullatenus de eodem Regno tollatur. Quod si feceris, derogare publice protestatus est. Nos quisalvabis primum tuam, tum vero multorum dem ipsi sumus ab omnipotenti Deo Jesu animas, quæ ob dictum Statutum gravi cri- Christo super vos et Universalem Ecclesiam mine illa queatæ tenentur: Providebis deinde constituti cujus Doctrinæ ac persuasioni sine tuo et ipsius Regni honori, quod utiq; prop. ulla contradictione omnimodam fidem vos et terea non

notatum : Demum quilibet Christianus habere debetis : Nos tanos ac sedem ipsam semper tuis justis desi. men, etsi indignos, oves suas pascere Christus deriis obligabis. Super iis autem omnibus voluit, clavesq; aperiendi ac solvendi Colos et de nostra intentione plene per literas nos tradidit. Et si quis nos audit, servi Christi tras instructo, dilecto Filio magistro Joanni testimonium Christianum audit; et si quis de Obizis in dicto Regno Nuncio et Collec- nos spernit, Christum spernere convincitur. tori postro, dabis credentiæ fidem plenam. Et quoniam de vobis ac singulis Christianis Dat. Rom. die decimo tertio Octobris, Pon. in districto Dei Judicio rationem reddituri tificatus nostri Anno decimo.

sumus, ideo vos pro salute vestra tam sæpe
tamq; efficaciter admonemus ; et ne quis-

quam sub alicujus damni temporalis præXXXIX.-A Letter to the Parliament upon the textu vos ab hac nostra Catholica Doctrina

submoveat, ecce nos promp!os paratos, same occasion.

offerimus, omnibus causis, propter quas dicMARTINUS Episcopus, Servus Servoruu tum Statutum conditum esse prætenditur, Dei, venerabilibus Fratribus et dilectis Filiis, salubriter providere, ita ut nec Regoo nec Nobilibus viris Parliamenti Regni Angliæ, cuiquam privatæ personæ præjudicium ali

[ocr errors]

quod ex ipsius Statuti abolitione possit acci- sicut Sancti Prædecessores sui summi Pontidere. Super bis omnibus et nostra intentione fices in Regno Angliæ et alibi per Universaplene instructo dilecto Filio Magistro Joanoi lem Christianitatem habuerunt, ipseq; Domide Obizis, in dicto Regno Nuntio et Collec- nus Papa modernus in cæteris Regnis habet tori nostro, dabitis Credentiæ plenam fidem. et possidet in præsenti: Unde præmissis, Dat. Romæ apud Sanctos Apostolos tertio die Bullisq; et literis Apostolicis, quas pro hac Octobris, Pontificatus nostri Anno decimo. re idem Dominus Papa jam tarde ad Regnum

transmiserat, diligenter consideratis, et quod

dictus Dominus noster Papa tot Ambassiatas XL.-An Instrument of the Speech the Arch- et nuncios solemnes ad prosequendum jus

Bishop of Canterbury made to the House of suum et Ecclesiæ libertatem in præmissis, non Commons about il.

absq; laboribus magnis, periculis et expen

sis, de Curia Romana ad Regnum Anglie Die Veneris, penultimo mensis Januarii, destinavit, idem Reverendissimus Pater CanAnno Domini secundum cursum et computa- taur. Archiepiscopus, nómine suo et confrationem Ecclesiæ Anglicanæ millesimo quad- trum suorum ad tunc ibidem præsentium, et ringentesimo decimo septimo, indictione sex absentium in dicto Parliamento per Procurata Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris tores comparentium, ad quos ut asseruit die Domini nostri Domini Martini Divina Pro visiin saltem principalis cura animarum tovidentia Papæ quinti Anno undeciino, Reve- tius Coinmunitatis Regni pertinere dignoscirendissimi in Christo Patres et Domini, Do- tur, dictos viros omnes et singulos tunc præmini, llenricus Dei Gratia Cantuariensis et sentes, Communitatem (ut præmittitur) reJohannes Eboracensis Archiepiscopi, necnon præsentantes, requisirit et in Domino exhorReverendiss. Patres W. Londinensis, Bene- tabatur, quatenus ob salutem animarum sua. dictus Menevensis, Philippus Eliensis, Jo- rum totiusq; Regni prosperitatem et pacem, chen et W. Norvicensis, Episcopi, et cum eis materiain prædictam sic ponderarent, et talirenerabiles Patres et viri religiosi Westmo- ter in eodem Parliamento super eadem delinasterii et Radingiæ Abbates de palatio regio berarent, ut Sanctissimus Dominus noster Westmonasteriensi de Camera, viz. Ubi tam Papa placari, ac Regis zelum ad Sedem Lomioi Spirituales quam Temporales in Par- Apostolicam totiusq ; Regni devotionem in liainento adtunc tento negotia Regni tracta hac parte habere posset materiam commen. verint et tractare solebant, recedentes, et dandi. Et addidit ultra hujusmodi Requisidimissis ibi Dominis Temporalibus, in simul tionem et Exhortationem præfatus Reverentransierunt ad viros illos qui pro communi- dissimus Pater Archiepiscopus Cantuarientate Regni ad Parliamentum hujusmodi ve- sis; et ex corde, ut apparuit, exposuit, lacryDerant in loco solito, viz. in Refectorio Ab- mando, pericula per censurarun, viz. Ecclebatæ Westmonasteriensis prædictæ person- siasticarum et etiam Interdicti fulminatialiter existentes, et incontinenter eisdem Do- cnem, et alias tam Regi quam Regno (quod minis Spiritualibus cum reverentia debita, absit) verisimiliter eventura alia, in casu quo prout decuit a viris bujusmodi coinmunita- responsio Parliamenti illius, in materia tunc iem Regni facientibus et repræsentantibus, declarata, grata non foret Domino Papæ et receptis : Præfatus Reverendissimus Pater accepta, sic dicendo; Forte videtur quibus. Archiepiscopus Cantuariensis causam adven- dam vestrum, quod hæc quæ Regni Prælatus sui et con-fratrum suorum ad tunc expo- tos potissime concernunt ex corde non proDere cæpit in vulgari; Protestando primitus, fero, Sciatis pro certo, et in file, qua Deo teet protestabatur idem Dominus Cantuarien- neor et Ecclesiæ, affirmo coram vobis, quod sis vice sua et confratrum suorum prædicto- magis mihi foret acceptum nunquam conferre rum, quod pro dicendo tunc ibidem non in. aut etiam habere aliquod beneficium Eccletendebat ipse Reverendissimus Pater, aut siasticum quam aliqua talia pericula seu proaliquis confratrum suorum. Domino Regi cessus meo tempore in Ecclesiæ Anglicanæ Angliæ aut Coronæ suæ vel communitati Reg. Scandalum venirent. Ulterius idem Reveni in aliquo derogare, et sic adhærendo Pro. rendissimus Pater expresse declaravit, qualitestationi suæ hujusmodi, idem Reverendis. ter dictus Doininus noster Papa in diversis

simus Pater prosequebatur et exposuit so. Bullis suis obtulit et promisit, se et Sedein 1 lempiter causam adventus sui et confratrum Apostolicam, ad quascunq; causas et occasuorum, sumplo quasi pro themate, Reddite siones editionis Statuti prædicui rationabile, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ sunt Dei remedium apponere, et materias causarum Deo. Super quo precedendo, ea quae ad Ju- et occasionum hujusmodi Statuli in toro tolrisdictionem Ecclesiasticam, et ea quæ ad lere et abolere ; et sic Requisitione, Exhor. (asaream pertinebant, notabiliter et ad lon- tatione et periculorum hujusmodi expositione gum declaravit, materiam Provisionis et profinitis, Reverendissimi Patres Cantuar, et Statuti illius contra Provisores editi aboli- Eborac. Archiepiscopi, cum confratribus suis tione, cum bona et matura deliberatione pro- Episcopis et Prælatis prædictis, recesserunt, sequendo, et in processu declarationis hujus- Regoi Communitate, seu saltem dictis viris modi jura nonnulla et Sacræ Scripturæ Auc- Communitatem Regni repræsentantibus rematoritates convenientes allegavit, pro jure Do. nentibus. et circa materiam eis expositam mini nostri Papæ in Provisionibus habendis, tractantibus, præsentibus, et Declarationen., Requisitionem, et Exhortationem, hujusmo. Prelates, and this Realm ; Which Annates diq; periculorum expositionem per dictum or First Fruits, were first suffered to be taken Dominum Archiepiscopum Cantuariensem within the same Realm, for the only defence (ut præmittitur) factas audientibus, venera- of Christian People against the Infidels, and bilibus viris Richardo Coudray Arcbidiacono now they be claimed and demanded as mere Norwici in Ecclesia Norwicensi, Magistro duty, only for lucre, against all right and Joanne Forster Canonico Liucolnensi, &c. et conscience. Insomuch that it is evidently Jobanne Boold Notario Pub.ico et multis aliis. known, that there bath passed out of tbis

Realm unto the Court of Rome, sithen the

second year of the Reign of the most Noble XLI.--Act 33. Anno Regni vicesimo tertio. Prince of famous memory, King Henry the An Act concerning Restraint of payment of Seventh, unto this present time, under the Annates to the See of Rome.

name of Annates, or First-Fruits, paved for FORASMUCU as it is well perceived, by the expedition of Bulls of Arch-Bishopricks long approved experience, that great and in. and Bishopricks, the sum of eight bundred estimable Sums of Mony bave been daily thousand Ducats, amounting in Sterling conveyed out of this Realm, to the impove. Mony, at the least, to eightscore thousand rishment of the same; and especially such pounds, besides other great and intolerable sums of Mony as the Pope's Holiness, his Sums which have yearly been conveighed to Predecessors, and the Court of Rome, by long the said Court of Rome, by many other ways time have heretofore taken of all and singu- and means, to the great impoverishment of lar those Spiritual Persons which have been this Realm. And albeit, that our said SoDamed, elected, presented, or postulated to be vereign the King, and all his natural Sube Arch-Bishops or Bishops within this Realm jects, as well Spiritual as temporal, been as of England, under the Tide of Annates, other. obedient, devout, Catholick and humble Cuil. wise called First-Fruits. Which Annates ordren of God, and Holy Church, as any Peo. First Fruits, have been taken of every Arch- ple be within any Realm cbristped; yet the Bishoprick, or Bishoprick, within this Realm, said exactions of Annates, or First-Fruits, by restraint of the P'ope's Bulls, for Confir- be so intolerable and importable to this mations, Elections, Admissions, Postulations, Realm, that it is considered and declared, by Provisions, Collations, Dispositions, Institu- the whole Body of Ibis Realm now repretions, Installations, Investitures, Orders, Holy Sented, by all the Estates of the same asBenedictions, Palles, or other things requi- sembled in this present Parliament, that the site and necessary to the attaining of those King's Highness before Almighty God, is their Promotions, and have been compelled bound, as by the duty of a good Christian to pay, before they could attain the same, Prince, for the conservation and preservation great sums of Mony, before they might re- of the good Estate and Common-Wealth of ceive any part of the Fruits of the said Arch. this his Realm, to do all that in him is to Bishoprick, or Bishoprick, whereunto they obviate, repress, and redress the said abuwere named, elected, presented, or postu- sions and exactions of Annates, or Firstlated; by occasion whereof, not only the Fruits. And because that divers Prelates of Treasure of this Realm hath been greatly this Realm being now in extream Age, and conveighed out of the same, but also it hath in other debilities of their Bodies, so ibat of hapned many times, by occasion of death, likelyhood, bodily death in short time sball unto such Arch-Bishops, and Bishops, so or may succeed unto them; by reason wherenewly promoted, within two or three years of great sums of Mony shall sbortly after after bis or their Consecration, that his or their deaibs, be conveighed unto the Court their Friends, by whom be or they have been of Rome, for the unreasonable and unchari. holpen to advance and make paiment of the table Causes abovesaid, to the universal said Annates, or First-Fruits, have been damage, prejudice, and impoverishment of thereby utterly undone and impoverished. this Realm, if speedy remedy be not in due And for because the said Annates have risen, time provided : It is therefore ordained, esta. grown, and increased, by an uncharitable blished, and enacted, by Authority of this Custom, grounded upon no just or good title, present Parliament, Tbat the unlawful paiand the paiments thereof obtained by re- ment of Annates, or First-Fruits, and all straint of Bulls, until the same Annates, or manner Contributions for the same, for any First-Fruits, have been paid, or Surety made Arch-Bishoprick, or Bishoprick, or for any for the same ; which declareth the said Pai. Bulls hereafter to be obtained from the Court ments to be exacted, and taken by constraint, of Rome, to or for tbe foresaid purpose and against all equity and justice, The Noble Men intent, shall from henceforth utterly cease, therefore of ihe Realm, and the Wise, Sage, and no such hereafter to be payed for any Politick Commons of the same, assembled in Arch-Bishoprick, or Bishoprick, within this this present Parliament, considering that the Realm, other or otherwise ihan hereafter in Court of Rome ceaseth not to tax, take, and this present Act is declared ; And that no exact the said great Sums of Mony, under manner Person, nor Persons, hereafter to be the Title of Annates, or First Fruits, as is named elected, presented, or postulated to aforesaid, to the great damage of the said any Arch-Bishoprick, or Bishoprick, within

def

delaved at be

this Realm, shall pay the said Annates, or and obeyed, which have had, and obtained First-Fruits, for the said Arch-Bishoprick, or compleatly, their Bulls, and other things reBishoprick, nor any other manner of Sum orquisite in that bebalf from the Court of Rome. Sums of Mony, Pensions or Annates for the And also shall fully and entirely have and same, or for any other like exaction, or cause, enjoy all the Spiritualities and Temporalities upon pain to forfeit to our said Sovereign of the said Arch-Bishoprick or Bisboprick, in Lord the King, bis Heirs and Successors, all as large, ample, and beneficial manner, as manner his Goods and Chattels for ever, and any of his or their Predecessors had, or en. all the Temporal Lands and Possessions of joyed in the said Arch Bishoprick or Bishopthe same Arch-Bishoprick, or Bishoprick, rick, satisfying and yielding unto the King during the time that he or they wbich shall our Sovereign Lord, and to bis Heirs and offend, contrary to this present Act, shall Successors, Kings of England, all such Duties, have, possess, or enjoy, the Arch-Bishoprick, Rights, and Interests, as before this time had or Bishoprick; wberefore he shall so ottend been accustoined to be paid for any such contrary to the form aforesaid. And further. Arch-Bishoprick, or Bishoprick, according to more it is enacted, by Authority of this pre- the Ancient Laws and Customs of this Realm, sent Parliament, Thai if any Person hereafter and the King's Prerogative Royal. And to named and presented to the Court of Rome the intent our said Holy Father the Pope, by the King, or any of bis Heirs or Succes- and the Court of Rome, shall not think that sors, to be Bishop of any See or Diocess the pains and labours taken, and hereafter to witbin this Realm hereafter, shall be letted, be taken, about the writing, sealing, obtain

d at the Court of Rome ing, and other businesses sustained, and here. from any such Bishoprick, whereunto he shall after to be sustained, by the Offices of the be so represented, by means of restraint of said Court of Rome, for and about the ExBulls Apostolick, and other things requisite pedition of any Bulls hereafter to be obtained to the same; or shall be denied, at the Court or had for any such Arch-Bishoprick, or Biof Rome, upon convenient suit made, aay shoprick, shall be irremunerated, or shall not manner Bulls requisite for any of the Causes be sufficiently and condignly recompensed in aforesaid, any such Person or Persons so that behalf. And for their more ready expe. presented, may be, and shall be consecrated dition to be had therein, it is therefore enaci. bere in England by the Arch-Bishop, in ed by the Authority aforesaid, That every whose Province the said Bishoprick shall be, Spiritual Person of this Realm, hereafter to so alway that the same Person shall be named be named, presented, or postulated, to any and presented by the King for the time being Arch-Bishoprick or Bishoprick of this Realm, to the same Arcb-Bishoprick: And if any shall and may lawfully pay for the writing Persons being named and presented, as afore- and obtaining of his or their said Bulls, at the said, to any Arch-Bishoprick of this Realm, Court of Rome, and ensealing the same with making convenient suit, as is aforesaid, shall Lead, to be had without payment of any Anhappen to be letted, deferred, delayed, or nates, or First-Fruits, or other charge or exotherwise disturbed from the same Arch- action by him or them to be made, yielden, Bishoprick, for lack of Pall, Bulls, or other or paied for the same, five pounds Sterling, to bim requisite, to be obtained in the Court for and after the rate of the clear and whole of Rome in that behalf, that then every such yearly value of every hundreth pounds SterPerson named and presented to be Arch- ling, above all charges of any such ArchBishop, may be, and shall be, consecrated Bishoprick, or Bishoprick, or other mony, to and invested, after presentation made, as is the value of the said five pounds, for the aforesaid, by any other two Bishops within clear yearly value of every hundretb pounds this Realm, whom the King's Highness, or of every such Arch-Bishoprick, or Bishoprick, any of his Heirs or Successors, Kings of and not above, nor in any other wise, any England for the time being, will assign and things in this present Act before written nota appoint for the same, according and in like withstanding. And forasmuch as the King's manner as divers other Arch-Bishops and Highness, and this bis High Court of Parlia. Bishops have been heretofore, in ancient ment, neither have, nor do intend to use in time by sundry the King's most noble Proge- this, or any other like cause, any manner of nitors, made, consecrated, and invested with extremity or violence, before gentle courtesie in this Realm : And that every Arch-Bishop or friendship, ways and means first approved and Bishop hereafter, being named and pre- and attempted, and without a very great ursented by the King's Highness, his Heirs or gent cause and occasion given to the conSuccessors, Kings of England, and being con- trary, but principally covering to disburden secrated and invested, as is aforesaid, shall this Realm of the said great exactions, and be installed accordingly, and shall be accept- intolerable charges of Annates, and Firsted, taken, reputed, used, and obeyed, as an Fruits, bave therefore thought convenient to Arch-Bishop or Bishop of the Dignity, See, commit the final order and determination of or Place whereunto he so shall be named, the Premisses, in all things, unto the King's presented, and consecrated requireth; and as Highness. So that if it may seem to bis high other like Prelates of that Province, See, or wisdom, and most prudent discretion, meet Diocess, have been used, accepted, taken, to move the Pope's Holiness, and the Court

« ZurückWeiter »