Abbildungen der Seite
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic][merged small][graphic]
[graphic]

ILLVSTRISSIMO
AC LAVDATISSIMO VIRO

PETRO SEGVIERO

GALLIARVM . CANCELLARIO.

D quem de cunSlis orbis partibus populi cenfluebant, (vir

IllVSTRISSIME ) nunc

ipfe ad te properat Salomon recentibus fapientia tua miracults excitus: immo & eitu fapientia prafidium ambit 'tux , qua regno nuperis in conuentibus prafidia fuit. Quod fi audet coram te contionari, pia cuidam ambitioni tribuendum eft > qua eruditijfimamm aur'mm indicium quarit, cupîtque te auditore vne maxime gloriari, in quo colletlos omnium facHlorurnattent'ofque[apiernes habet. Ntque htc poetice loquar, fiaffirmauere mancam ejfe veluti Salornonis fapientiam, nifi figillum appofiterü, abfolutámque tito indicio reddideris .Sed dum de vtriufique fapientia firmo mihi efi, vix infipientia notam effugitr ; fienirn banc opellam fœtunique liter arium tibi vouero ; non deerunt, qui temeritatem accufent meam prudentiamque defiderent , quid te in grautffimis regni negotiis gerendis occupatißlmnm interpellem; at contra qua crit mihi ratio iuftadefenfionis, fi fapientißlmum aui fuperioris > fapientißmo noflra atat'ts omittam consecrare ? Accipe igitur hunc libellum ( Rediuiue Salomon ) fi. arriferit, fiat is grandern & amplum ; fin minus, placendi volúntate, & nifiu fialtem laudabilem , quem offert multis tum religiofia, tum priuau familia nominibus

[graphic]

AMPLIT. T.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »