Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

continuò hoc unum expedire putat, scilicet ut præcipuos tum ecclesiastici ordinis præsules, tum administros regni, et magistratus supremos consulat, eorumque dicta sectetur. Si primates ecclesiastici ordinis, gravitate, ingenio, novarum opinionum. odio, et studio colendæ unitatis præpolleant, omnia rectè geruntur; sin minùs, laici togati deteriora quæque suadent.

$. III.

Quanquam hæc epistola jam limites multùm excessit, mihi tamen temperare nequeo, quin mentionem faciam meæ disputationis, quæ cum D. episcopo Sancti-Pontii nunc acerrima est. Ipse episcopus per epistolam demonstrandum susceperat, quatuor episcopos, et xix alios qui ipsis opem tulerant, ita appositè obsequiosum silentium olim propugnavisse, ut Clemens IX cum iis pacem occultam componere coactus fuerit : id totum pernegavi. Id totum, ni fallor, confutalum est; quin etiam demonstravi causam hujus obsequiosi silentii in persona XL doctorum jam omnino profligatam esse a constitutione apostolica, necnon et ab universæ Ecclesiæ consensu. Jam verò episcopus alterâ recenti epistolâ me impetit, ita ut silentium obsequiosum nescio quâ arte fucatum purgare velit : quæ quidem cavillationes si tolerentur, aperto novatorum ludibrio vertetur recens constitutio. Hanc epistolam modestè quidem, ut decet, sed peremptoriâ argumentatione, ut mihi videtur, jamjam refello. Sed operæ pretium est animadvertere quàm mollior et imbecillior nunc jaceat in Francia ecclesiastica auctoritas, quàm olim fuit, dum Alexandri VII constitutio de subscribenda Formula accepta est. Tum strenue procedebant ordine canonico ut quatuor episcopi constitutioni inobedientes, et indulgentes obsequioso silentio, deponerentur. Nunc autem unus est episcopus, qui recentem constitutionem suo fucato silentio palam deludit et irridet. Imò iterum atque iterum Clementi IX impingit turpem hanc conniventiam, quam et ab ipso Clemente negatam, Clemens noster XI disertè abjicit et reprobat. Causam sedis apostolicæ contra indignam hanc exprobrationem pro virili tueor. Verùm nonne expediret, ut præterea duplex epistola , quæ tum doctrinæ, tum auctoritati tuendæ infensa est, gravi sedis apostolicæ censurâ notaretur? Si geminam hanc epistolam cum responsis meis conferre velis, luce clarius erit quanto cum dedecore et scandalo antistes SanctiPontii lectori, sibi, et toti Ecclesiæ illuserit, ne genuinum constitutionis sensum accipiat; factio autem Janseniana triumphum sibi decretura est, si duplex hæc epistola omnem sedis apostolicæ censuram esfugiat.

Oro veniam de prolixiore epistola. Id sanè condonari potest quod rarissimè fit, maximè dum fit ex intimo purioris doctrinæ studio et singulari beneficentiæ et benevolentiæ vestræ existimatione. Absolutissima cum observantia et impensissimo animi cultu nunquam non ero, etc.

FINIS TOMI SECUNDI.

LETTRE II. Nécessité d'une autorité visible, pour réunir el fixer lous les esprits.

. Pag. 156 LETTRE III. Nécessité d'écouter l'Eglise : plus on travaille à se réformer soi-même, moins on veut réformer l'Eglise.

178 LETTRE IV. Exhortation à demeurer ferme parmi les combats à sou

tenir contre les anciens préjugés, et contre les affections de la

nature: ces combats seront suivis du plus parfait repos. 180 LETTRE V. Nécessité d'écouter l'Eglise : selon la promesse de Jésus

Christ même, la véritable Eglise ne peut jamais tomber dans l'erreur : tout quitter pour suivre Jésus-Christ.

. 181 PROFESSION DE FOI dressée par M. l'archevêque de Cambrai, et signée par M *** à qui les cinq lettres précédentes avoient été adressées.

189 LETTRE VI. Qu'il faut chercher la vérité avec simplicité et défiance de soi-même.

201 LETTRE VII. Nécessité de rendre au plus tôt à la véritable Eglise la

soumission qui lui est due : avoir en horreur cette réforme sèche et hautaine, qui rompt l'unité, sous prétexte de remédier aux abus : marcher dans la voie de la pure foi, qui porte à l'humilité et à la défiance de soi-même.

'203 LETTRE VIII. Sur l'infaillibilité de l'Eglise et sa perpétuelle visibilité:

combien le schisme est criminel devant Dieu: jusqu'à quel point un Protestant converti peut dissimuler ses sentimens , et s'abstenir des actes extérieurs qui sont en usage parmi les Catholiques. 2.12

ENTRETIENS DE FÉNÉLON ET DE M. DE RAMSAI SUR LA VÉRITÉ DE LA RELIGION, tirés de l'Histoire de la Vie et des Ouvrages de Fénelon, par M. de Ramsai.

225

DE SUMMI PONTIFICIS AUCTORITATE

DISSERTATIO.

259

CAPUT PRIMUM. Vera Transalpinorum sententia exponitur. 254 CAP. II. Personalis pontificum infallibilitas refellitur.

256 Cap. III. Vera ac sobria sanioris partis Cisalpinorum sententia expo

nitur. CAP. IV. Bellarmini assertio probatur ex ipsa promissione Christi.

261 CAP. V. Confirmatur hæc sententia ex ipsis promissionis vocibus. 204 Cap. VI. Hoc idem confirmatur multiplici comparatione. 267 CAP. VII. Super ea quæstione narratur controversia domini Bossueti,

288

293

295

298

301

[ocr errors]

episcopi Meldensis, adversus dominum de Choiseul, episcopum
Tornacensem.

Pag. 269
CAP. VIJI. Refellitur Meldensis episcopi opinio.

274
Cap. IX. Iterum refellitur Meldensis opinio.
Cap. X. Profertur sancti Irenæi testimonium.
Cap. XI. Profertur Tertulliani testimonium.
Cap. XII. Profertur sancti Cypriani testimonium.

290
CAP. XIII. Profertur sancti Hieronymi testimonium.
Cap. XIV. Profertur sancti Augustini testimonium.
Cap. XV. Profertur Mayni Leonis testimonium.
Cap. XVI. Profertur sancti Bernardi testimonium.
CAP. XVII. Profertur sancti Thomæ testimonium.
Cap. XVIII. Profertur sexti concilii testimonium.

305
Cap. XIX. Profertur Leonis II testimonium, in epistola ad Hispa-
nos scripta , ut sextæ synodo subscriberent.

313
Cap. XX. Profertur octavi concilii testimonium.

316
CAP. XXI. Prof:rtur Florentini concilii testimonium.

320
Cap. XXII. Profertur insigne Francicæ gentis testimonium. 323
Cap. XXIII. Proferuntur testimonia tum Parisiensis academiæ , tum

cleri Gallicani comitiorum, tum ipsius Richeri, etiamsi fuerit sedi
apostolicæ, ut omnes norunt, infensissimus.

325
CAP. XXIV. Profertur testimonium octoginta octo Gallicanæ Eccle-

siæ antistitum.
Cap. XXV. Profertur comitiorum cleri Gallicani, anno 1653 con-
gregati, testimonium.

328
CAP. XXVI. Solvuntur præcipuæ objectiones quæ ex historia eccle-
siastica vulgo promuntur.

330
Cap. XXVII. Solvitur objectio petita ex constitutioi e Bonifacii VIII,
Unam sanctam.

333
Cap. XXVIII. Solvitur objectio petita ex definitione Constantiensis
concilii.

337
Cap. XXIX. Profertur testimonium cardinalis Petri de Alliaco. 341
CAP. XXX. Solvitur objectio petita ex testimonio Gersonii. 349
Cap. XXXI. Solyitur objectio petita ex testimonio Majoris. 354
Cap. XXXII. Solvitur objectio petita ex testimonio Almaini. 355
Cap. XXXIII. Ad laicos principes non pertinet jurisdictio ad con-

vocanda concilia, quamvis eorum munus sit ea petere ab Ecclesia ,

si catholici sint ac pii.
CAP. XXXIV. Examinatur ad quem pertincat conci:iorum convo-
catio.

360

327

[ocr errors]
« ZurückWeiter »